Menu odnośników dodatkowych

Dziedziny badań

Radiacyjna fizyka medyczna

Jednym z najszlachetniejszych zastosowań fizyki jądrowej jest jej wykorzystanie w medycynie. Metody fizyczne służą do diagnozy i terapii tak ciężkich chorób, jak choroby nowotworowe. Prowadzone w kilku niezależnych zespołach badawczych prace koncentrują się na następujących kierunkach: ----

Badania materiałowe

xx
Modyfikacja powierzchni materiałów o znaczeniu technicznym przy użyciu ciągłych i impulsowych strumieni energii stanowi od ponad 20 lat przedmiot intensywnych badań, a obecnie jest szeroko wykorzystywana w praktyce przemysłowej. Metody fizyki jądrowej są bardzo pomocne w precyzyjnych pomiarach czystości materiałów, do modyfikowania własności różnych substancji, a nawet do wytwarzania materiałów wcześniej nieznanych. Instytut posiada aparaturę umożliwiająca analizę śladowych zawartości domieszek w warstwach powierzchniowych w różnych materiałach. ----

Strony