Departament Badań Podstawowych (DBP)

Nazwa departamentu określa charakter jego działalności, której zakres wyznaczają nazwy zakładów tworzących DBP:

W departamencie prowadzone są doświadczalne badania oddziaływań protonów i jader atomowych przy najwyższych dostępnych energiach osiąganych w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w Europejskim Centrum Badań Jądrowych (CERN) w Genewie. Badania te realizowane są w ramach szerokich programów eksperymentalnych ALICE, CMS, LHCb, w których NCBJ uczestniczy.

Liczna grupa fizyków, biorąca udział w eksperymentach T2K i ICARUS, zajmuje się neutrinami, szczególnie ich oscylacjami, określeniem ich masy.

Poznanie struktury protonu, a szczególnie pochodzenie jego spinu, jest celem eksperymentów COMPASS i HERMES, w których obserwuje się zderzenia elektronów i mionów z protonami. W departamencie prowadzone są w tej dziedzinie prace nie tylko doświadczalne, lecz również teoretyczne.

Fizycy z DBP zaangażowani są w eksperymenty KLOE-2 i WASA zmierzające do poznania struktury hadronów, poszukiwania cząstek oddziaływania ciemniej materii i roli fundamentalnych symetrii w obszarze stosunkowo niskich energii zderzeń.

Prowadzone są badania doświadczalne (eksperyment ISOLDE) i teoretyczne struktury jąder atomowych, szczególnie tych najcięższych. Problematyka syntezy i stabilności takich jąder jest od lat ważnym obszarem aktywności naukowej departamentu.

Obserwacyjne badania astrofizyczne prowadzone DBP dotyczą różnych kategorii obiektów występujących we Wszechświecie, a szczególnie jego wielkoskalowych struktur. W ramach projektów VIPERS, VVDS, AKARI badane są własności i ewolucja galaktyk, a celem projektu Pi of the Sky jest poszukiwanie optycznych odpowiedników rozbłysków gamma.

W Departamencie prowadzone są badania teoretyczne w zakresie kwantowej grawitacji, dotyczące natury osobliwości kosmologicznej i astrofizycznej, detali mikrofalowego promieniowania tła, problemu wyboru czasu oraz promieniowania grawitacyjnego.

Teoretycy zajmują się także szerokim wachlarzem zagadnien dotyczacych Modelu Standardowego cząstek elementarnych i jego rozszerzeniami, starają się wyjaśnić fundamentalnie ważne zagadki ciemnej materii i ciemnej energii, oraz modelami kosmologicznymi.

W DBP prowadzone są badania promieniowania kosmicznego, jego składu i rozkładu energii, modelowane jest oddziaływanie promieniowania z atmosferą ziemską.

Prezentacja dyrektora departamentu podsumowująca działalność departamentu w 2016 roku.

Aktualności:

Prelegent: Dr. hab. Justyna Łagoda, NCBJ
Tytuł: From Pauli's hypothesis to T2K experiment
Data: April 24 (Monday), 3:30 pm
Miejsce: lecture hall 335 (old building of Institute of Theoretical Physics)
Prelegent: Prof. dr hab. Krzysztof SACHA (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki)
Tytuł: TIME CRYSTALS
Data: śr., 2017-04-19 12:15
Miejsce: pawilon NCBJ, Hoża 69, sala 22
Prelegent: mgr inż. Małgorzata Siudek, CFT PAN
Tytuł: Formation and evolution of stellar population based on the red passive galaxies observed up to z 1
Data: wt., 2017-02-07 12:30
Miejsce: pawilon NCBJ, Hoża 69, sala 22
  • Konwersatorium im. Leopolda Infelda

https://www.fuw.edu.pl/konwersatorium-im-leopolda-infelda.html

  • Seminaria Wydziału Fizyki UW:

http://www.fuw.edu.pl/seminaria.html

  • Konferencje:

Various faces of QCD 2 - Świerk, 8-9 Października 2016
  • Obrony:

Autor: mgr Adam Szabelski
Termin obrony: pt., 2016-06-24 12:00
Miejsce: pawilon NCBJ, Hoża 69, sala 22

 

Adres
ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
tel. +48 22 55 31 803
tel./fax +48 22 621 28 04
e-mail teresa.swierczynska@ncbj.gov.pl
Dyrektor Departamentu
tel. +48 22 55 31 805
e-mail stanislaw.mrowczynski@ncbj.gov.pl

.


Redaktor strony: Jakub Wagner

 


Załączniki: