Raporty roczne NCBJ

Raz do roku Narodowe Centrum Badań Jądrowych przygotowuje raport ze swojej aktywności w poprzednim roku. Każdy Annual Report zawiera informacje na temat badań prowadzonych w Instytucie, osiągnięć jego naukowców, postępów w pracach rozwojowych oraz inne, istotne dla Instytutu oraz nauki.