Dyrekcja

Dyrektor

dr hab. inż. Krzysztof Kurek
22 27 31 001, 22 27 31 583, 22 55 31 800
dyrektor@ncbj.gov.pl


Zastępca Dyrektora ds. Naukowych

prof. dr hab. Ewa Rondio
22 27 31 585, 22 55 31 815
ewa.rondio@ncbj.gov.pl


Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr inż. Zbigniew Gołębiewski
22 27 31 582
zbigniew.golebiewski@ncbj.gov.pl


Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

mgr inż. Adam Hryczuk
22 27 31 333
adam.hryczuk@ncbj.gov.pl


Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Marek Juszczyk
22 27 31 614
marek.juszczyk@ncbj.gov.pl


Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń

dr hab. Paweł Sobkowicz

22 273 22 01

pawel.sobkowicz@ncbj.gov.pl


p.o. Sekretarza Naukowego

dr Agnieszka Syntfeld-Każuch
22 27 31 472
agnieszka.syntfeld@ncbj.gov.pl


Główny Księgowy

mgr Tadeusz Fedoruk
22 27 31 590
tadeusz.fedoruk@ncbj.gov.pl


Asystent Dyrektora

mgr Katarzyna Delegacz
22 27 31 583, 22 55 32 254
katarzyna.delegacz@ncbj.gov.pl