Menu odnośników dodatkowych

Zaproszenia archiwalne

dostawa kontrolera dozowania gazów w modzie impulsowym

----

Dostawa artykułów czystościowych i higienicznych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

----

Dostawa podnośnika do systemu RRTNIS- zamówienie z dziedziny nauki

----

przygotowanie i dostawa materiałów konferencyjnych na potrzeby projektu INTRA-DOSE

----

Wykonanie usługi audytu w laboratorium badawczym na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Dostawa spoiwa lutowniczego w postaci drutu

----

Remont dachu na budynku nr 10 na terenie Narodowego Centrum Badań Jąrowych w Otwocku

----

Remont i konserwacja obwodów oświetlenia terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Dostawa materiałów promocyjnych

----

Wymiana gruntu w pasie ogrodzenia terenu Reaktora Maria w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

----