Wykonanie remontu sieci wodociągowej na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku