Konwersatorium 

ATM nucleoshuttling in individual radiosensitivity: Consequences from radiotherapy to radiodiagnosis

Konwersatorium zostało odwołane

More than a century after the discovery of X rays, the effects of ionising radiation are still misunderstood. In particular, a better knowledge of individual radiosensitivity could lead to a better prediction of radio induced risk of cancer and acute reactions after radiotherapy.

FRAKTALE. Od Euklidesa do Mandelbrota

Przedstawiona zostanie krótka prehistoria fraktali. Pierwsze przykłady fraktali: zbiór Cantora (1883), krzywa Peano (1890), dywan Sierpińskiego (1915). Dwie definicje wymiaru obiektów geometrycznych: wymiar topologiczny i wymiar Hausdorffa.  Matematyczna definicja fraktali. Wzmianka o pracach Pierr'a Fatou i Gaston'a Julia dotyczących iteracji funkcji analitycznych. Zbiór Mandelbrota (1980) i opowiadanie o sposobie tworzenia obrazów pokazanych na wystawie.


 

Fizyka globalnego ocieplenia

Jak działa machina klimatyczna? Jak odróżnić naturalne  procesy klimatyczne od efektów działań człowieka? Co możemy powiedzieć o klimacie w perspektywie kilkudziesięciu i kilkuset lat i jak ma się to do zmian klimatu w przeszłości geologicznej naszej planety? Fizyka zna, i to od lat, podstawy odpowiedzi na te pytania. Przedstawię je w krótkim referacie, pokazując co wiemy dobrze, jakie procesy znamy dostatecznie i gdzie występują największe luki w naukowym rozumieniu procesów klimatycznych.

 

Quo vadis PPEJ? Co dalej z polską energetyką jądrową?

UWAGA. Konwersatorium odbędzie się, jak zwykle w auli 208 EWA
(a nie — jak poprzednio ogłosiliśmy —
w sali NEUTRON)

Celem mojego wykładu będzie subiektywna ocena zaangażowanego od początku uczestnika Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) na kilku istotnych płaszczyznach: politycznej, społecznej, ekonomicznej, przemysłowej oraz naukowo-badawczej.

Strony