11

Dec

2023

Samodzielny specjalista(ka) w Dziale Zarządzania Projektami | IZ

Termin zbierania ofert: 25-12-2023

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Zarządzania Projektami na stanowisko:

Samodzielny specjalista/ Samodzielna specjalistka

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Przewidywany zakres obowiązków obejmuje udział na poziomie logistycznym, administracyjnym, komunikacyjnym oraz finansowym (w ograniczonym zakresie) w pracach związanych z zarządzaniem projektami badawczo-rozwojowymi oraz infrastruktury badawczej realizowanymi przez NCBJ, w szczególności laserów na swobodnych elektronach (FEL). Poza w/w do zadań osoby zatrudnionej będzie należało uczestnictwo w wykonywaniu bieżących zadań Działu Zarządzania Projektami, w tym działania związane ze współpracą z interesariuszami, zwłaszcza kluczowymi klientami projektów, monitoringiem i sprawozdawczością, udziałem w wydarzeniach krajowych i zagranicznych związanych z projektami NCBJ.

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • udział w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi i infrastruktury badawczej, w szczególności dotyczącymi laserów na swobodnych elektronach (FEL),
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi lub wspierającymi innowacyjne przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej,
 • współpraca przy organizacji konferencji i warsztatów oraz udział w zewnętrznych wydarzeniach związanych z realizowanymi projektami badawczo-rozwojowymi i infrastrukturalnymi, 
 • udział w pozyskiwaniu partnerów biznesowych i negocjowaniu umów, monitorowaniu postępów w realizacji projektów oraz przygotowywaniu raportów i dokumentacji do rozliczeń,
 • współpraca z działami Instytutu w zakresie związanym z zarządzaniem projektami z działami Zamówień Publicznych, Finansowym, Prawnym i IT,
 • wsparcie bieżących zadań Działu Zarządzania Projektami, raportowania i sprawozdawczości na potrzeby NCBJ oraz zewnętrznych podmiotów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • komunikatywność i entuzjazm w działaniu
 • terminowość, sumienność i  dokładność
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność prowadzenia kilku zadań jednocześnie
 • chęć zdobywania nowej wiedzy i umiejętność jej szybkiego przyswajania
 • doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie oraz zdolność skutecznego nawiązywania i utrzymywania relacji z klientami zewnętrznymi oraz z osobami wewnątrz Instytutu
 • efektywne rozwiązywanie problemów w dynamicznym środowisku
 • znajomość metod zarządzania projektami oraz zdolność do kreatywnego myślenia i innowacyjnego podejścia do projektów (poparta przykładami)
 • biegła znajomość MS Office, w tym tworzenie prezentacji w Power Point (poparte przykładami).
 • bardzo dobra, komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Dodatkowym atutem kandydata/kandydatki będzie:

 • stopień naukowy doktora
 • doświadczenie związane ze współpracą z przedsiębiorstwami

Oferujemy:

 • pracę w jedynym z największych w Polsce instytutów badawczych
 • kontakt z doświadczoną kadrą
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach, konferencjach międzynarodowych
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów
 • możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju
 • możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)
 • dofinansowanie szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych
 • praca z najnowocześniejszą technologią w jednym z największych centrów z superkomputerem w Polsce

Kontakt: Marcin Kardas  E-mail: Marcin.Kardasi@ncbj.gov.pl  tel.: 509 186 904

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: Marcin.Kardasi@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych