T2K - logo

 

T2K (Tokai to Kamioka)

Projekt jest realizowany w ramach programu  “Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” ogłoszonego w dniu 2 lipca 2021 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Numer umowy: Nr 2023/WK/04

Finansowanie ze środków Ministerstwa: 5 374 433,63 zł

Skład krajowego konsorcjum: Narodowe Centrum Badań Jądrowych (Wnioskodawca), Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Okres realizacji: od 1 marca 2023 do 31 grudnia 2027

Kierownik projektu: dr hab. Justyna Łagoda 

Ofi­cjalna strona pro­jektu: https://t2k-experiment.org

 

 RPRP

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

T2K jest akceleratorowym eksperymentem neutrinowym z długą bazą badającym zjawisko oscylacji neutrin i poszukującym łamania symetrii CP w sektorze leptonowym z wykorzystaniem dwóch detektorów: bliskiego (ND280) i dalekiego (Super-Kamiokande). Jego faza druga (T2KII), rozpoczęta w roku 2023, obejmuje (1) znaczące zwiększenie intensywności wiązki neutrin, istotną modernizację detektora ND280 oraz (2) dodanie gadolinu do wody detektora Super-Kamiokande. Trzy nowe poddetektory ND280 pozwolą na bardziej efektywną rejestrację cząstek produkowanych w oddziaływaniach neutrin pod dużymi kątami względem kierunku wiązki oraz rejestrację cząstek o mniejszych energiach, a domieszka gadolinu umożliwi pomiar neutronów produkowanych w oddziaływaniach neutrin, a to jest bardzo ważne dla rozróżniania oddziaływań neutrin i antyneutrin, a także pomiarów niskoenergetycznych neutrin ze źródeł astrofizycznych np. z wybuchów supernowych.

 

schemat bliski detektor ND280magnes bliskiego detektora ND280

fotoczujniki daleki detektor SuperKamiokande

spotkanie kolaboracji

 

 

Data zakończenia projektu
Finansowanie