T2K - logo
Hyper-Kamiokande
 

 

T2K (Tokai to Kamioka)

Projekt ten jest wsparciem finansowym z Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „projektu międzynarodowe współfinansowanie”. Tytuł projektu: „Japońsko-europejska sieć dla eksperymentalnego badania neutrin i wysokich intensywności 2 (JENNIFER2)

Numer umowy: 5453/H2020/2023/2

Finansowanie ze środków Ministerstwa: 188 134,00 zł

Instytucja występująca o grant to Narodowe Centrum Badań Jądrowych z „associated partner” Politechnika Warszawska.

Okres realizacji: od 1 kwietnia 2023 do 31 maja 2025

Kierownik projektu: dr Joanna Zalipska

 

 RPRP

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Projekt PMW JENNIFER2 współfinansuje projekt europejski Horizon 2020 JENNIFER2. Projekt ten przeznacza środki na podróże do Japonii w celu prowadzenia badań. Badania prowadzone są w zakresie fizyki neutrin i obejmują eksperymenty T2K, Super-Kamiokande i Hyper-Kamiokande. Prowadzone prace dotyczą badania oddziaływań neutrin z wiązki akceleratora T2K poprzez pomiary w bliskich detektorach, oraz pomiar oscylacji neutrin w dalekim detektorze Super-Kamiokande. Obecnie budowany jest trzeci z kolei eksperyment używający detektora Czerenkowa w Japonii – Hyper-Kamiokande. Prowadzone są aktywności związane z budową nowego detektora oraz przygotowania do działania i analizy danych kalibracyjnych i fizycznych tegoż eksperymentu.

Projekt obejmuje:

  • Modernizacje detektora oraz prowadzenie badań fizycznych w eksperymencie T2K
  • Badania i prace prowadzone w kierunku uruchomienia detektora Hyper-Kamiokande
  • Rozwój nowych fotodetektorów
     

 

 

 

 

 

 

Data zakończenia projektu
Finansowanie