Uroczysta Rada Naukowa - 6 marca 2024

 

07-03-2024

6 marca 2024 roku w Naradowym Centrum Badań Jądrowych odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej, podczas której zostały przyznane wyróżnienia w trzech kategoriach: naukowo-badawczej, organizacyjno-technicznej, edukacyjnej. Dyrektor NCBJ, prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek wręczył dyplomy nadania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego oraz wyróżnienia za osiągnięcia instytutu w 2023 roku. 
Spotkanie rozpoczął przewodniczący Rady prof. dr hab. Tomasz Matulewicz oraz prof. dr hab. Agnieszka Pollo, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych. Następnie wyróżnieni zaprezentowali swoje osiągnięcia. 
Nagrodę zespołową, w kategorii naukowo-badawczej, za cykl prac prezentujących eksperymentalne potwierdzenie możliwości zwiększenia odporności radiacyjnej materiałów konstrukcyjnych poprzez odpowiednie dobranie ich składu, ze szczególnym uwzględnieniem stopów Ni-Fe, otrzymali: mgr. inż. Edyta Wyszkowska, dr Cyprian Mieszczyński, dr hab. inż. Łukasz Kurpaska, dr Iwona Jóźwik, dr inż. Witold Chromiński.
W tej samej kategorii nagrody otrzymali dr inż. Magdalena Gawęda za opracowanie amorficznych powłok ochronnych na bazie SiOC, podnoszących odporność na promieniowanie i stabilność wysokotemperaturową elementów konstrukcyjnych reaktorów jądrowych oraz dr Sebastian Trojanowski za zaproponowanie nowych metod badania natury ciemnej materii i jej możliwych oddziaływań z neutrinami przy użyciu obserwacji mikrofalowego promieniowania tła.
Wyróżnienie w kategorii organizacyjno-technicznej otrzymał mgr inż. Henryk Giemza za indywidualne uruchomienie i zarządzenie węzłem gridowym T1 dla LHCb.
Zespół Działu Edukacji i Szkoleń otrzymał wyróżnienie w kategorii edukacyjnej za popularyzowanie wiedzy na temat promieniowania jonizującego, promieniotwórczości, energii jądrowej i naturalnej promieniotwórczości, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu dr Justyny Jaczewskiej-Özcan za promowanie wykorzystania detektorów edukacyjnych w szkołach.
Podczas spotkania dyrektor Krzysztof Kurek wręczył dyplomy nadania stopnia naukowego doktora następującym osobom: Nairi Baghdasaryan, Jaime de Cabo Martin, Adam Cichoński, Hisham Lotfy Elgendy, Michał Górkiewicz, Mahmoud Hamed, Tomasz Hanusek, Michał Jędrzejczyk, Michał Komorowicz, Zuzanna Krajewska, Tomasz Kwiatkowski, Ewelina Kucal, Mateusz Nowak, Francesco Pistis, Gabriele Riccio, Kamil Skwarczyński, Łukasz Paweł Standylo, Mina Torabi, Arantxa Tymowska, Arantxa Tymowska oraz dyplomy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego -  dr. Francisco Javier Dominguez Gutierrez i dr. Andrzejowi Hryczukowi.
Na zakończenie Dyrektor prof. dr hab. inż Krzysztof Kurek przedstawił sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Badań Jądrowych w roku 2023.