Tytuł projektu: Opis techniczny badawczego wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem

Akronim: HTGR-POLA

Źródło finansowania:

Nazwa konkursu: 

Kwota dofinansowania: 

Całkowity koszt inwestycji: 

Termin realizacji projektu: 

Opis projektu:

Data zakończenia projektu
Finansowanie