Wizyta ekspertów HTGR z JAEA, MHI, Fuji Electric oraz Toshiba ESS w NCBJ

Wizyta japońskich ekspertów technologii HTGR w Polsce

 

20-03-2024

W dniach 11–14 marca 2024 roku odbyła się trzecia wizyta zespołu projektowego z Japonii, która związana była z przekazaniem ostatniej partii dokumentacji technicznej dostarczanej przez JAEA (Japan Atomic Energy Agency – Japońska Agencja Energii Atomowej). Spotkanie ekspertów realizowane było w ramach prac nad projektem podstawowym badawczego reaktora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem HTGR-POLA (High Temperature Gas-cooled Reactor – POLski Atomowy). Eksperci odbyli również szereg wizyt technicznych, powiązanych z tematyką wdrożenia i wykorzystania reaktora HTGR w Polsce. Odwiedzono m.in. Reaktor MARIA oraz Laboratorium Badań Materiałowych NCBJ.

W składzie delegacji znaleźli się eksperci JAEA (Japan Atomic Energy Agency – Japońska Agencja Energii Atomowej), MHI (Mitsubishi Heavy Industries), Fuji Electric oraz Toshiba ESS (Toshiba Energy Systems and Solutions). Grupie japońskiej przewodniczył dr Hirofumi Ohashi – zastępca dyrektora Biura Zarządzania Projektem HTGR w JAEA. W trakcie spotkania poruszono zagadnienia związane z rozmieszczeniem budynków na planie obiektu, elementy układu przechowywania paliwa oraz związane z przemieszczaniem paliwa wewnątrz obiektu, a także omówiono kwestie niezbędne do dalszej realizacji projektu związane z licencjonowaniem obiektu HTGR oraz jego budową.

W trakcie wizyty w Polsce, uczestnicy spotkań mieli możliwość odwiedzenia w Narodowym Centrum Badań Jądrowych reaktora MARIA, a także Laboratorium Badań Materiałowych NCBJ, w którym powstały nowe stanowiska do analiz materiałów związanych z technologią HTGR. Odbył się także wyjazd techniczny delegacji NCBJ i JAEA do zakładu produkcyjnego ORLEN S.A. w Płocku. Przedstawiciele firmy zaprezentowali własną spółkę i jej oczekiwania w stosunku do współpracy z NCBJ oraz JAEA w zakresie rozwijania technologii HTGR. Podczas spotkania zostało podkreślone znaczenie wdrażanej w Polsce technologii HTGR i jej potencjalne znaczenie dla rozwoju firmy w aspekcie produkcji czystego wodoru oraz paliw syntetycznych. 

 

Projekt podstawowy reaktora HTGR jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poprzednio: Ministerstwo Edukacji i Nauki) w ramach umowy pt. Opis techniczny badawczego wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem (Umowa nr 1/HTGR/2021/14). Kontrakt ma być zakończony 31 marca 2024.