Logo NCBR 

Nazwa projektu: „Wykrywanie i zwalczanie bezpilotowych statków powietrznych (BSP) za pomocą mikrofalowego generatora impulsowego wysokiej mocy (HPM) z emisją kierunkową/WEKTOR” w ramach Konkursu nr 12/2022

Nazwa beneficjenta: Narodowe Centrum Badań Jądrowych jako Lider realizujący wspólnie Projekt jako konsorcjum z podmiotami:

  • Politechnika Wrocławska,
  • Wojskowa Akademia Techniczna,
  • Zakłady Mechaniczne „Tarnów”,
  • POL-SPEC-TECH-SERVICE,
  • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Wartość projektu: 82 390 019 zł

Wartość dofinansowania: 81 650 019 zł

Okres realizacji w latach: 2024-2028

Opis projektu:

W ramach projektu zostanie między innymi opracowana technologia generowania impulsów mikrofalowych wysokiej mocy HPM, przeprowadzone będą badania z wykorzystaniem narzędzi symulacyjnych oraz zostanie wykonany model i demonstrator układu kompresji mikrofalowego sygnału impulsowego. Projekt przewiduje również opracowanie i wykonanie urządzeń pomiarowych do badania parametrów pola wytwarzanego przez generator HPM.

Spodziewane korzyści i efekty zastosowania wyników projektu WEKTOR to zwiększenie zdolności operacyjnych wojsk obrony powietrznej, podniesienie bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej (rafinerie, rurociągi gazowe, elektrownie, itp.).

Projekt WEKTOR jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, złożony w ramach konkursu nr 12/2022 (Runda 2) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Data zakończenia projektu