News Date

Trwają intensywne prace nad cyklotronem, który już niebawem stanie w murach powstającego laboratorium Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie „CERAD”. Belgijska firma IBA (Ion Beam Applications S.A.) konstruuje urządzenie przyśpieszające protony i cząstki alfa do energii 30 MeV oraz deuterony do 15 MeV.

Cyklotron CERAD pozwoli na wytwarzanie nowych izotopów promieniotwórczych takich jak 89Zr czy 211At, które będą mogły być wykorzystane do produkcji innowacyjnych radiofarmaceutyków do diagnostyki i terapii, opartych na aktywnych biologicznie ligandach i działających na poziomie komórkowym i molekularnym.

Obecnie producent montuje dwie bardzo ważne części: źródło jonów i system jarzma głównego magnesu. 

Zdjęcia pokazują etap montażu różnych elementów cyklotronu w celu utworzenia źródła jonów H-/D-/He2+ z włóknami (zdjęcie po lewej) oraz źródła ECR z wzbudzeniem RF (zdjęcie po prawej).

Montaż źródła jonów H-/D-/He2+ z włóknami       Montaż źródła ECR z wzbudzeniem RF

Wytworzone w nich jony będą przyspieszane w dalszych elementach układu.


Na każdym końcu magnesu zostaną zainstalowane źródła razem z odpowiednimi soczewkami skupiającymi i systemem turbomolekularnych pomp próżniowych (zdjęcie poniżej).


 

Jony ze źródeł będą przyspieszane przez pole elektryczne, a tor ich ruchu będzie wymuszony przez pole magnetyczne wytwarzane przez zestaw miedzianych cewek. Przyspieszane cząstki będą się poruszać po spirali, która swój początek bierze w środku koła – źródle jonów i wraz ze wzrostem promienia będą uzyskiwać coraz większe energie.

Korpus magnesu (duży elektromagnes) składa się z zestawu 4 sektorów.

Każdy sektor został wykonany z dużą dokładnością, a następnie zainstalowany na stalowej płycie. Płyta jest mocowana do jarzma powrotnego (drugie zdjęcie). Część górna i dolna są identyczne. Pomiędzy nimi będzie wytwarzane pole magnetyczne potrzebne do utrzymania cząstek na ich kołowych torach. Stal użyta do korpusu magnesu jest specjalnego rodzaju, a do tego odlew wykonano szczególnie starannie w celu uniknięcia wtrąceń zakłócających jednorodność. Dzięki temu można będzie uzyskać bardzo precyzyjnie ukształtowane pole magnetyczne. Obie złożone ze sobą części tworzą całość widoczną na ostatnim zdjęciu.

(foto: IBA)

 

 

(foto: IBA)
(foto: IBA)
(foto: IBA)
(foto: IBA)
(foto: IBA)
Montaż źródła jonów H-/D-/He2+ z włóknami (foto: IBA)
Montaż źródła ECR z wzbudzeniem RF (foto: IBA)