News Date

NCBJ i Koreański Instytut Badań Energii Atomowej (KAERI) podpisały protokół ustaleń dotyczący obszarów możliwej współpracy pomiędzy partnerami. Obejmują one m.in. wymianę danych technicznych, wymianę naukową, wspólne prace B+R i wykorzystanie koreańskich zasobów badawczych.

Podpisany w listopadzie 2022 r. protokół ustaleń (MoU) pomiędzy NCBJ i KAERI przewiduje, że do podstawowych dziedzin i form współpracy należą:

a) wymiana danych technicznych dotyczących rdzenia reaktora, paliwa jądrowego i kluczowych systemów związanych z napromienianiem w reaktorze MARIA;
b) obliczenia, projektowanie i badania elementów paliwowych do reaktora MARIA;
c) wzajemna wymiana naukowa pracowników;
d) wspólne prace badawczo-rozwojowe w zakresie technologii reaktorów badawczych do wykorzystania w przemyśle, medycynie i nauce, takie jak produkcja i zastosowanie radioizotopów;
e) wykorzystanie HANARO* i obiektów pomocniczych mających status KAERI-ICERR**.

*High-Flux Advanced Neutron Application Reactor (HANARO) https://en.wikipedia.org/wiki/High-Flux_Advanced_Neutron_Application_Re…
**International Centre based on Research Reactor (ICERR) https://www.iaea.org/about/partnerships/international-centres-based-on-…

Reaktor MARIA zimą