News Date

Wręczenie dyplomów uzyskania stopni naukowych w NCBJ

DSc degree (“habilitation”) diplomas were handed over to:

 • Izabella Zychor from NCBJ, DSc thesis: „Produkcja cząstek dziwnych w zderzeniach proton-proton przy energiach pośrednich” (Production of strange particles in collisions between intermediate energy protons)
 • Adam Szydłowski from NCBJ, DSc thesis: „Badanie właściwości dielektrycznych detektorów śladowych i zastosowanie tych detektorów w korpuskularnych diagnostykach plazmy” (Dielectric properties of tracking detectors and applications of the detectors in corpuscular methods of plasma diagnostics)
 • Janusz Mirosław Chrzanowski from Maritime University of Szczecin, DSc thesis: „Opracowanie nowych metod w diagnostyce termonuklearnej plazmy i kwantowej teorii metali” (New methods in diagnostics of thermonuclear plasma and quantum theory of metals)
 • Anna Wysocka-Rabin from NCBJ, DSc thesis: „Advances in Conformal Radiotherapy using Monte Carlo Code to design new IMRT and IORT accelerators and interpret CT numbers”
 • Piotr Zalewski from NCBJ, DSc thesis: „Wybrane aspekty poszukiwania nowych cząstek w eksperymencie DELPHI przy LEP oraz eksperymencie CMS przy LHC” (Selected aspects of search for new particles in DELPHI experiment run at LEP and in CMS experiment run at LHC)
 • Michał Kowal from NCBJ, DSc thesis: „Egzotyczne konfiguracje w najcięższych układach jądrowych” (Exotic configurations in the heaviest nuclear systems)
 • Stefan Rościsław Borodziuk from Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion (Warsaw), DSc thesis: „Laserowa akceleracja materii – poszukiwanie wysokowydajnych metod wytwarzania superszybkich makrocząstek i strumieni zimnej plazmy” (Laser-assisted acceleration of matter – search for highly efficient methods to produce superfast macromolecules and cold plasma beams)

PhD degree in physics diplomas were handed over to the following NCBJ scientists:

 • Martyna Daria Grodzicka–Kobyłka, the “Study of silicon photomultipliers in gamma spectrometry with scintillators” PhD thesis supervised by Professor Marek Moszyński
 • Grzegorz Plewa, the „Holograficzna interpretacja hydrodynamicznego prądu entropii w N=4 supersymetrycznej teorii Yaanga-Millsa” (Holographic interpretation of hydrodynamic entropy current in N=4 supersymmetric Yaang-Mills theory ) thesis supervised by Associate Professor Michał Spaliński
 • Maciej Pylak, the „Analiza rozkładów gęstości pędów i spinów w gadolinie metodami obliczeń ab-initio i maksymalnej entropii” (Distributions of momenta/spins in gadolinium calculated ab-initio and using the maximum entropy methods ) PhD thesis supervised by Professor Ludwik Dobrzyński.

It is also worth mentioning  that the following scientists were in 2014 granted the Professor in NCBJ title:

 • Tadeusz Pisarczyk from Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion
 • Jerzy Wołowski from Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion
 • Zygmunt Patyk from NCBJ.

Wręczenie dyplomów uzyskania stopni naukowych w NCBJ