News Date

Wręczenie dyplomów uzyskania stopni naukowych w NCBJ

Dyplom doktora habilitowanego otrzymali:

 • Izabella Zychor z NCBJ, tytuł pracy habilitacyjnej: „Produkcja cząstek dziwnych w zderzeniach proton-proton przy energiach pośrednich”
 • Adam Szydłowski z NCBJ, tytuł pracy habilitacyjnej: „Badanie właściwości dielektrycznych detektorów śladowych i zastosowanie tych detektorów w korpuskularnych diagnostykach plazmy”
 • Janusz Mirosław Chrzanowski z Akademii Morskiej w Szczecinie, tytuł pracy habilitacyjnej: „Opracowanie nowych metod w diagnostyce termonuklearnej plazmy i kwantowej teorii metal”
 • Anna Wysocka-Rabin z NCBJ, tytuł pracy habilitacyjnej: „Advances in Conformal Radiotherapy using Monte Carlo Code to design new IMRT and IORT accelerators and interpret CT numbers”
 • Piotr Zalewski z NCBJ, tytuł pracy habilitacyjnej: „Wybrane aspekty poszukiwania nowych cząstek w eksperymencie DELPHI przy LEP oraz eksperymencie CMS przy LHC”
 • Michał Kowal z NCBJ, tytuł pracy habilitacyjnej: „Egzotyczne konfiguracje w najcięższych układach jądrowych”
 • Stefan Rościsław Borodziuk z Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy,  tytuł pracy habilitacyjnej: „Laserowa akceleracja materii – poszukiwanie wysokowydajnych metod wytwarzania superszybkich makrocząstek i strumieni zimnej plazmy”

Dyplom doktora nauk fizycznych otrzymali pracownicy NCBJ:

 • Martyna Daria Grodzicka–Kobyłka, której promotorem był prof. dr hab. Marek Moszyński, tytuł pracy doktorskiej: “Study of silicon photomultipliers in gamma spectrometry with scintillators”
 • Grzegorz Plewa, której promotorem był dr hab. Michał Spaliński, tytuł pracy doktorskiej: „Holograficzna interpretacja hydrodynamicznego prądu entropii w N=4 supersymetrycznej teorii Yaanga-Millsa”
 • Maciej Pylak, którego promotorem prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, tytuł pracy doktorskiej: „Analiza rozkładów gęstości pędów i spinów w gadolinie metodami obliczeń ab-initio i maksymalnej entropii”

Ponadto, warto przypomnieć, że w 2014 roku w wyniku przeprowadzenia postępowań w NCBJ o nadanie tytułu profesora tytuł ten otrzymali:

 • Tadeusz Pisarczyk z Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy,
 • Jerzy Wołowski z Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy,
 • Zygmunt Patyk z NCBJ.
Wręczenie dyplomów uzyskania stopni naukowych w NCBJ