12

Mar

2024

Specjalista/ specjalistka - Archiwista/ archiwistka | EA

Termin zbierania ofert: 13-04-2024

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Administracyjnego na stanowisko:

Specjalista/ specjalistka - Archiwista/ archiwistka

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka, Mińska Mazowieckiego i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Przyjmowanie dokumentów do archiwizacji
 • Prowadzenie ewidencji dokumentacji w archiwum
 • Prowadzenie ewidencji związanej z przyjmowaniem, przechowywaniem i udostępnianiem akt, zgodnie z obowiązującą w Instytucie instrukcją kancelaryjną, instrukcją archiwalną i jednolitym rzeczowym wykazem akt
 • Brakowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Przekazywanie dokumentów do Archiwum Państwowego
 • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji
 • Pomoc w prowadzeniu sprawozdawczości archiwum zakładowego (sprawozdanie roczne do AP)
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentów do przekazania do archiwum Instytutu ( szkolenie pracowników Instytutu w tym zakresie)

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie z posiadanym przeszkoleniem archiwalnym (co najmniej kurs archiwalny I stopnia ), preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu archiwum zakładowego (min. 1 rok)
 • Znajomość przepisów i systemów kancelaryjnych, w tym ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy z pakietem Ms Office

Dodatkowym atutem kandydata/ki będzie:

 • Kurs archiwalny II stopnia lub wykształcenie wyższe kierunkowe

Oferujemy:

 • Pracę w jedynym z największych w Polsce instytutów badawczych
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
 • Transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)
 • Dofinansowanie szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych

Kontakt: Monika Kalinowska  E-mail: Monika.Kalinowska@ncbj.gov.pl  tel.: 22 273 15 80

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: Monika.Kalinowska@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://www.ncbj.gov.pl/rodo

 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent an d Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)