Narodowe Centrum Badań Jądrowych otrzymało prestiżowe wyróżnienie HR Excellence in Research.

Z radością informujemy, że 3 września 2019 roku Narodowe Centrum Badań Jądrowych dołączyło do elitarnego grona jednostek badawczych mogących pochwalić się prestiżowym wyróżnieniem „HR Excellence in Research”.

Komisja Europejska przyznaje to wyróżnienie instytucjom, które przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności warunków pracy naukowców w Unii Europejskiej i zapewniają pracownikom przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia oraz możliwość rozwoju kariery zawodowej.

NCBJ znajduje się także na liście uznanych instytucji HRS4R (HR Strategy for Researchers), którym przyznano prawo korzystania ze specjalnego logo do podkreślenia swojego zaangażowania we wdrażanie jasnych i przejrzystych procedur rekrutacji naukowców.
Komisja Europejska wspiera instytucje wdrażające postanowienia Europejskiej Karty i Kodeksu, organizując dla nich spotkania i panele dyskusyjne. Ponadto promuje takie instytucje wśród organizacji międzynarodowych i badaczy jako podmioty zapewniające najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Jednym z ważniejszych zadań na najbliższe lata jest usprawnienie procedur rekrutacyjnych, które ułatwią zatrudnienie najlepszych kandydatów na stanowiska naukowe. Dlatego zaplanowano szereg działań związanych z poprawą obecnych procedur NCBJ dotyczących rekrutacji naukowców. Po otrzymaniu wyróżnienia odpowiednio zaktualizowano harmonogram działań na kolejne lata (do 2021 r.).

Wyróżnienie HR Excellence in Research nie jest przyznawane na zawsze. Instytucje posiadające ten tytuł są systematycznie ewaluowane pod kątem utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską.