NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH

Sołtana 7, 05-400, Otwock - Świerk

TELEFON

+48 (22) 273 10 09

E-MAIL

bnct@ncbj.gov.pl

Data zakończenia projektu
Finansowanie
Komórka organizacyjna (zakład)