News Date

Projekt pt. „Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol (177Lu/90Y-DOTATATE) jako skutecznego narzędzia w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych” otrzyma ponad 16 mln zł wsparcia. Naukowcy z NCBJ zrealizują badania we współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym, Centrum Onkologii – Instytutem MS-C, Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie oraz Collegium Medicum UJ. LutaPol oraz Itrapol to dwa radiofarmaceutyki opracowane i produkowane w OR POLATOM, które w 2014 roku zostały nagrodzone tytułem „Polski Produkt Przyszłości Jednostki Naukowej”. Ich zastosowanie w terapii tandemowej, czyli łączącej jednoczesne działanie tych dwóch leków o różnej energii promieniowania i różnych zasięgach w tkankach, może pozwolić na leczenie nowotworów endokrynnych, które nie kwalifikują się do leczenia operacyjnego. Warto podkreślić, że NCBJ jest jedynym wnioskodawcą wyróżnionym w konkursie ABM, który nie jest uniwersytetem medycznym lub szpitalem.