Badawczy reaktor jądrowy MARIA

Jedyny w Polsce badawczy reaktor jądrowy, jeden z najmłodszych na świecie. Powstające w nim neutrony wykorzystujemy do produkcji radioizotopów, badań materiałowych i wielu innych.

Infrastruktura

Centrum Informatyczne Świerk - Superkomputer

CIŚ dysponuje jednym z najszybszych superkomputerów na Mazowszu i w Polsce, utrzymuje i rozwija infrastrukturę obliczeniową dużej skali (HPC), oferując usługi do zaawansowanych badań, prac rozwojowych i inżynierskich.

ciś

Urządzenia do badań materiałowych

Laboratoria NCBJ dysponują nowoczesnymi urządzeniami do niszczących i nieniszczących badań materiałowych, w tym badań wytrzymałościowych i badań w wysokiej temperaturze. Dzięki nim naukowcy są w stanie precyzyjnie określić zachowanie materiałów i ich właściwości w ekstremalnych warunkach.

mat

Pełna oferta będzie dostępna wkrótce