Dyrektor

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w zakresie podstawowych problemów techniki, specjalność Fizyka Techniczna w 1980 r.

22 273 1001
22 273 1583

dyrektor@ncbj.gov.pl

 

Prof. Krzysztof Kurek

Zastępcy Dyrektora


Zastępczyni Dyrektora ds. Naukowych

Prof. dr hab. Agnieszka Pollo

22 273 1585
22 273 2840

agnieszka.pollo@ncbj.gov.pl

 

Prof. Agnieszka Pollo


dr Marcin Kardas

Zastępca Dyrektora ds. Innowacji i Wdrożeń

Dr Marcin Kardas

22 273 2241

marcin.kardas@ncbj.gov.pl

 


Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

dr inż. Dariusz Socha

22 273 1001

dariusz.socha@ncbj.gov.pl

 

Dr inż. Dariusz Socha


mgr inż. Grzegorz Krzysztoszek

Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej

mgr inż. Grzegorz Krzysztoszek

22 273 1333
22 273 1045

grzegorz.krzysztoszek@ncbj.gov.pl

 


Sekretarz Naukowy

dr hab. Aneta Malinowska

22 273 1474
22 273 1472

aneta.malinowska@ncbj.gov.pl

Główna Księgowa

mgr Anna Marcinkowska

22 273 16 00

anna.marcinkowska@ncbj.gov.pl

 

Asystentka Dyrektora

mgr Katarzyna Delegacz

22 273 1001
22 273 1584
22 273 2800

katarzyna.delegacz@ncbj.gov.pl

 

 

Rzecznik Instytutu

dr Krzysztof Petelczyc

22 273 1324
+48 512 583 695

krzysztof.petelczyc@ncbj.gov.pl
rzecznik@ncbj.gov.pl