Czym się zajmujemy?


Prowadzimy prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w następujących dziedzinach: fizyka subatomowa, fizyka radiacyjna, fizyka materiałowa, technologie jądrowe i plazmowe, astrofizyka, radiofarmaceutyka. Budujemy urządzenia do akceleracji cząstek i detektory mające zastosowanie w gospodarce, przemyśle i medycynie.

Współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.
Posiadamy nowoczesną infrastrukturę badawczą.
Publikujemy około 500 artykułów rocznie, co plasuje Instytut w czołówce jednostek naukowych w Polsce. 
Pozycję tę zawdzięczamy wysokiej jakości badaniom prowadzonym przez naszych naukowców.

p
1200
Pracowników
p
500
Publikacji rocznie
p
140
Projektów rocznie
p
69
Lat tradycji

OR POLATOM

Produkujemy wysokiej jakości radiofarmaceutyki i zestawy diagnostyczne dla medycyny nuklearnej.

Zakład Aparatury Jądrowej HITEC

Zajmujemy się konstruowaniem, produkcją, sprzedażą i serwisem urządzeń, które mają zastosowanie w sektorze przemysłowym i medycznym.

Centrum Doskonałości NOMATEN

Prowadzimy badania w wyniku których uzyskujemy nowe materiały odporne na wysokie temperatury, korozję i promieniowanie, które mogą być stosowane w przemyśle.

Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych IDEA

Dostarczamy m.in. narzędzia i usługi do optymalizacji rynku energii elektrycznej i infrastruktury sieci energetycznej.

Departament Badań Podstawowych

Prowadzimy badania od najmniejszych cząstek materii do największych struktur we wszechświecie.

Departament Fizyki Materiałów

Badamy fizykę fazy skondensowanej materii, zajmujemy się inżynierią materiałową i badaniami materiałowymi.

Departament Aparatury i Technik Jądrowych

Prowadzimy prace w zakresie projektowania, budowy i użytkowania aparatury jądrowej oraz technik detekcji promieniowania jonizującego i metod analizy danych dla celów poznawczych i aplikacyjnych.

Departament Eksploatacji Obiektów Jądrowych

Prowadzimy badania dotyczące fizyki i techniki reaktorów jądrowych, dozymetrii promieniowania jonizującego, metod ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego oraz innych zastosowań technologii jądrowych

Departament Badań Układów Złożonych

Utrzymujemy i rozbudowujemy infrastrukturę obliczeniowo-sieciową komputerów wielkiej mocy, w celu prowadzenia i wspierania badań układów o bardzo dużej złożoności.

Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych

Świad­czymy m.in. usługi z zakresu wzor­co­wa­nia apa­ra­tury dozy­me­trycz­nej, pomia­rów dozy­me­trycz­nych oraz szko­leń i eks­per­tyz z zakresu dozy­me­trii i ochrony radio­lo­gicz­nej.

Park Naukowo-Technologiczny Świerk

Łączymy świat nauki i biznesu. Wspieramy innowacyjną przedsiębiorczość regionu. Z naszych usług mogą korzystać startupy, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje.

Centrum Informatyczne Świerk

Centrum Informatyczne Świerk konsoliduje usługi i zasoby związane z informatyką: superkomputer, symulacje numeryczne, przetwarzanie Big Data oraz sztuczną inteligencję.