Badania w NCBJ

Badania prowadzone w NCBJ obejmują wiele dziedzin fizyki, zwłaszcza fizyki jądrowej. Naukowcy prowadzą rocznie dziesiątki projektów, często we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi. Wykorzystują do tego bogatą infrastrukturę badawczą dostępną w Instytucie.

Badania w NCBJ