Instytut z doświadczeniem

Jesteśmy jednym z największych instytutów naukowych w Europie Środkowej. Nasze Centrum to również unikalna jednostka badawcza w skali kraju. Mamy bardzo bogatą historię, a przede wszystkim ogromny dorobek naukowy, głównie w takich dziedzinach jak: fizyka, technologie jądrowe  i plazmowe, astrofizyka.

Prowadzimy badania podstawowe i stosowane związane z energią jądrową oraz różnymi obszarami fizyki subatomowej i pokrewnymi.

Nasze prace  mają charakter interdyscyplinarny i obejmują następujące dziedziny naukowe:  fizyka, inżynieria materiałowa, automatyka, elektronika i technologie kosmiczne, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz nauki farmaceutyczne. 

kolaz

Interdyscyplinarność i doświadczenie

pikto

Prowadzimy badania i prace wdrożeniowe w takich dziedzinach jak: 

fizyka, inżynieria materiałowa, automatyka, elektronika i technologie kosmiczne, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki farmaceutyczne.

 

Unikalne i prestiżowe projekty

pikto

Realizujemy projekty ze środków krajowych i zagranicznych o zróżnicowanym zakresie badawczym.

Wśród nich są m.in. CERAD, PolFEL, HTGR, które mają na celu budowę strategicznej infrastruktury badawczej wykorzystywanej do celów gospodarczych.

Wykwalifikowani specjaliści

pikto

Zatrudniamy 1200 pracowników. 

Wśród nich znajdują się wybitni profesorowie i liczna grupa doktorantów, a także kadra wysokowykwalifikowanych inżynierów i techników, którzy potrafią projektować i budować akceleratory, czy obsługiwać i modernizować reaktor.

dyrektor

Jestem pewien, że NCBJ będzie nadal dynamicznie rozwijać się w nadchodzących latach i utrzyma najwyższy poziom podstawowych i stosowanych badań, a także kompetencje w dziedzinie bardzo wymagających technologii jądrowych.

- prof. Krzysztof Kurek

Dyrektor NCBJ

Dyrekcja NCBJ

Zobacz więcej

Rada Naukowa NCBJ

Zobacz więcej

Wizja NCBJ w perspektywie 10 lat

Zobacz więcej

instytut

Dla nauki

Prowadzimy badania podstawowe i stosowane związane z promieniowaniem jonizującym i dziedzinami pokrewnymi. Wykorzystujemy unikatową, dużą infrastrukturę badawczą. Stale rozwijamy swoje kompetencje. Współpracujemy z wiodącymi, światowymi i europejskimi instytucjami badawczymi. Bierzemy udział zarówno przy konstrukcji infrastruktury, jak i w eksperymentach prowadzonych w międzynarodowych zespołach z wykorzystaniem tej infrastruktury. Współpracujemy z Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych CERN w Genewie, bierzemy udział w badanich oscylacji neutrin w eksperymencie T2K w Japonii, uczestniczymy w budowie innowacyjnego eksperymentu Hyper-Kamiokande.
Jesteśmy rozpoznawalnym w skali Europy centrum rozwoju technologii jądrowych i reaktorowych.

Dla gospodarki

Prowadzimy badania detektorów promieniowania jonizującego i materiałów do ich produkcji dla wiodących producentów i laboratoriów naukowych. Wykonujemy unikalną elektronikę do detektorów, które są częścią największych eksperymentów naukowych. Do elementów produkowanych w Instytucie należą: specjalistyczna aparatura i wyposażenie medyczne oraz podzespoły na potrzeby misji kosmicznych.
Projektujemy i badamy materiały do zastosowań w warunkach wysokiej temperatury, korozji lub radiacji, które są wykorzystywane w przemyśle jądrowym, chemicznym i maszynowym.
Prowadzimy badania materiałowe i prace B+R związane z rozwojem technologii IV generacji reaktorów jądrowych. Mamy również infrastrukturę, która pozwala na analizę wielkich zbiorów danych.

kolaz
kolaz

Dla społeczeństwa

Oferujemy szeroki zakres usług na rzecz społeczeństwa. Badamy, projektujemy i dostarczamy radiofarmaceutyki dla medycyny nuklearnej. Realizujemy kompleksowe analizy bezpieczeństwa na potrzeby programu energetyki jądrowej. Na naszym terenie działa ośrodek szkolenia kadr, który ma na celu rozwijanie wiedzy związanej z fizyką jądrową wśród uczniów. Oferuje również specjalistyczne kursy z zakresu bezpieczeństwa radiologicznego. Mamy centrum obliczeniowe wysokiej mocy, dzięki któremu możemy realizować zadania związane z modelowaniem systemów energetycznych, katastrof ekologicznych i przemysłowych. Stanowimy zaplecze eksperckie dla programu energetyki jądrowej (TSO: Technical & Scientific Support Organization).