Szkoła doktorska została utworzona w 2019 r. przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (ICHTJ). Jej celem jest wykorzystanie wiedzy eksperckiej obu instytucji dla osób pragnących uzyskać stopień doktora. Opieramy się na wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu programów edukacyjnych i badawczych na poziomie magisterskim. Oferujemy szeroki zakres możliwości podejmowania najnowocześniejszych badań, prowadzących do uzyskania stopnia doktora fizyki lub chemii.

szkola