News Date

Z okazji 60-lecia IBJ Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie organizują 10 czerwca 2015 r, w sali konferencyjnej Parku Naukowo-Technologicznego w Świerku sympozjum:

Fizyka i Chemia Jądrowa w służbie medycyny

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie obecności na adres e-mail’owy: joanna.laskowska@polatom.pl lub telefonicznie +48 22 273 17 08 do poniedziałku 8 bm.

 

Program Sympozjum

9:00 – 9:15 Powitanie gości / Welcome address

                               Prof. dr hab. Ewa Rondio – Dyrektor NCBJ ds. Nauki

                               Prof. dr hab. Andrzej Chmielewski – Dyrektor IChTJ

9:15 – 10:30 Sesja naukowa

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Ewa Rondio, prof. dr hab. Andrzej Chmielewski

                               NCBJ for medicine  – brief history overview

                               Dr hab. inż. Renata Mikołajczak, National Centre for Nuclear Research Radioisotope                               Centre POLATOM

                              

                               Nuclear Physics and Chemistry for Medicine – IAEA role

                               Dr Joao Alberto OSSO Jr, IAEA, Head Radioisotope Products and Radiation  Technology                               Section, DivisionSection, Division of Physical and Chemical Sciences, Department of                               Nuclear Sciences and Applications

                              Radionuclides and Radiopharmaceuticals

                              Radionuklidy i Radiofarmaceutyki.

                              Prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki, Krajowy Konsultant w zakresie Medycyny                               Nuklearnej

 

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa i sesja  plakatowa

 

11:00 -  13:30 Sesja naukowa

Prowadzący sesję: dr hab. inż. Renata Mikołajczak, prof. dr . hab. Ludwik Dobrzyński

                               Radioisotopes for medicine: a radiopharmaceutical chemist’s perspective

                               Prof. Bernd Johannsen, Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf, former Director for                                Research

                               Epidemiological evidence of childhood leukaemia around nuclear power plants.                               Białaczki u dzieci mieszkających w pobliżu elektrowni jądrowych
                               Prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

                                                             

                               Radiation-sterilisation of tissue grafts and its clinical application.

                               Sterylizacja radiacyjna przeszczepów tkankowych i ich zastosowania kliniczne

                               prof. dr hab. Artur Kamiński, Dyrektor Centralnego Banku Tkanek

 

                               The contribution of Polish scientists to the work of the United Nations Scientific                               Committee on the Effects Committee on the EffectsCommittee on the Effects of Atomic                               Radiation (UNSCEAR)
                               Polski wkład w pracę Naukowego Komitetu Narodów Zjednoczonych                               ds. Promieniowania Jonizującego (UNSCEAR)        
                              prof. Michael PR Waligorski, The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics,                               Polish Academy of Sciences and Centre of Oncology, Krakow Division.

                               

                             Forty years of radiation sterilization of health care products in Poland.                              Czterdzieści lat sterylizacji radiacyjnej materiałów medycznych i farmaceutycznych                              w Polsce.

                              Prof. dr hab. Andrzej Chmielewski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

 

 

13:30 – 14:15  Przerwa na lunch

 

14:15 -  15:30  Sesja Naukowa: Prezentacje młodych naukowców

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Aleksander Bilewicz, dr hab.  Anna Wysocka-Rabin

 

Krótkie prezentacje i postery

 1. Nanocząstki TiO2-Substancja P (5-11) jako nośniki dla 225Ac w celowanej terapii radionuklidowej, Edyta Leszczuk, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 2. Nowa metoda wydzielania Tc-99m z napromienionej w cyklotronie tarczy molibdenowej, Magdalena Gumiela, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 3. Ghrelin peptide labelled with technetium-99m complexes as potential diagnostic radiopharmaceuticals, Przemysław Koźmiński, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 4. Wpływ chelatora DOTA na aktywność biologiczną Rytuksymabu w badaniach in vivo, Wioletta Wojdowska, Urszula Karczmarczyk, Michał Maurin, Ewa Laszuk, Agnieszka Sawicka, Piotr Garnuszek, Renata Mikołajczak Ośrodek Radioizotopów POLATOM, NCBJ
 5. ALTECH – alternatywne metody otrzymywania 99mTc w cyklotronach medycznych, Izabela Cieszykowska, Dariusz Pawlak Wioletta Wojdowska, Jozef L. Parus,  Renata Mikołajczak, Ośrodek Radioizotopów POLATOM, NCBJ
 6. Preparation of metallic target of 100Mo for production  of 99mTc in cyclotron, T. Janiak, I. Cieszykowska, T. Barcikowski, K. Jerzyk, M. Mielcarski
 7. Control system development for Coline 6 linear accelerator,  A.Masternak, K.Swat, A. Baczewski, J.Wysokiński, Zakład Aparatury Jadrowej ZDAJ, NCBJ
 8. New  IOERT machine: the  INTRALINE accelerator research and development project,  K. Kosiński,1 P.  Adrich1, A. Baczewski1, M. Baran1, E. Jankowski1, J. Kopeć1, P. Krawczyk1, E. Kulczycka1, A. Masternak1, B. Meglicki1, A. Misiarz1, E. Pławski1, M. Staszczak1, K. Swat1, A. Syntfeld – Każuch1, A. Wasilewski1, M. Wojciechowski1, M. Wójtowicz1,S. Wronka1,  A. Wysocka – Rabin1, J. Wysokiński1, S. Adamczyk2, M. Kruszyna2, D. Murawa2
  1 National Centre for Nuclear Research, Zakład Aparatury Jądrowej ZDAJ, Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek TJ1,  2 Greater Poland Cancer Centre, Poznan.
 9. Design and optimization of High-Dose Rate (HDR) Applicator for Skin Irradiation, based on Monte Carlo simulation, Barbara Zaręba, Krzysztof Wincel, Mieczysław Slapa, Piotr Mazerewicz, Anna Wysocka-Rabin, National Centre for Nuclear Research, Świerk, Poland

 

Postery

 1. Wydzielanie radionuklidów 43Sc i 44Sc z naświetlonych protonami, deuteronami i cząstkami alfa tarcz wapniowychRafał Walczak, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 2. 225Ac labelled magnetite nanoparticles conjugated to MAb for hyperthermia and alpha radioimmunotherapyEdyta Leszczuk, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 3. Comparative evaluation of  68Ga, 90Y and 177Lu complexes of DOTA-minigastrin analogue (CP04).  Michał Maurin, Piotr Garnuszek, Piotr Baran, Dariusz Pawlak,
  Urszula Karczmarczyk, Renata Mikołajczak, Ośrodek Radioizotopów POLATOM, NCBJ
 4. MetroMetal - Ionizing Radiation Metrology for Metallurgical Industry. Z. Tymiński, E. Kołakowska, A. Listkowska, R. Broda, T. Dziel, A. Patocka, E. Lech, M. Nowicka Ośrodek Radioizotopów POLATOM, NCBJ
 5. Assessment of the influence of a carbon fiber table top on portal imagingA.Misiarz, P.Krawczyk, M.Andrasiak, K. Swat, Zakład Aparatury Jadrowej ZDAJ, NCBJ