News Date

Kontynuując tradycję poprzednich lat, Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przedsiębiorstwem Państwowym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych organizują IX Międzynarodową Szkołę Energetyki Jądrowej, która w tym roku odbędzie się w dniach 14-17 listopada w Warszawie, w Świerku i w Różanie.

Szkoła poświęcona będzie zagadnieniom przyszłości energetyki jądrowej, cyklowi paliwowemu, problemom wpływu małych dawek promieniowania na zdrowie, postępowania z odpadami promieniotwórczymi, zagadnieniom bezpieczeństwa reaktorów jądrowych, oraz zastosowaniu energii jądrowej w podróży na Marsa.

Podobnie jak w poprzednich latach większość wykładów będzie prowadzona przez zagranicznych ekspertów z różnych krajów. Będą oni prezentowali rzeczywistą, ekspercką wiedzę w wybranych dziedzinach, szczególnie interesujących społeczeństwo polskie na obecnym etapie rozwoju Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Przedstawione powyżej tematy będą prezentowane głównie w języku angielskim, ale z zapewnieniem kompetentnego tłumaczenia symultanicznego na język polski.

Wśród ekspertów zagranicznych znajdą się:

  • dr H. Holger Rogner z International Institute for Applied Systems Analysis w Austrii, który w latach 1997-2012 kierował sekcją Planowania i Studiów Ekonomicznych w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, gdzie prowadził program „Capacity Building and Nuclear Knowledge Maintenance for Sustainable Energy Development;
  • dr med. Mohan Doss, przewodniczący pozarządowej organizacji Uczonych dla Rzetelnej Informacji o Promieniowaniu i wiodący lekarz z centrum leczenia raka Fox Chase Cancer Centre, autor szeregu publikacji o potrzebie zmian przepisów ochrony radiologicznej i uwzględnienia dobroczynnego wpływu małych dawek promieniowania;
  • dr Grzegorz Rzentkowski, dyrektor działu Bezpieczeństwa Instalacji Jądrowych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej;
  • Zara Hodgson z National Nuclear Laboratory z Wielkiej Brytanii, która specjalizuje się w rozwoju rakiet kosmicznych napędzanych energią jądrową;
  • Dr n. med. Ulrich Straube, ekspert w dziedzinie medycyny kosmicznej z Europejskiej Agencji Kosmicznej;
  • Andrei Goicea z międzynarodowej organizacji FORATOM.
  • Magnus Mori, manager Marketing and Sales z URENCO, największego producenta paliwa jądrowego na świecie.

Referaty przedstawią też przedstawiciele światowego przemysłu jądrowego, a mianowicie China General Nuclear Power Corporation, EDF, General Electric Hitachi, Korea Hydro & Nuclear Power, SNC-Lavalin i Westinghouse. Tematy tych referatów dobrano tak, aby odpowiadały one na zasadnicze pytania dotyczące bezpieczeństwa przyszłej elektrowni jądrowej w Polsce. Dla każdego z producentów dobrano pytanie o kluczowym znaczeniu dla danego typu reaktora.

Wyjątkową atrakcją Szkoły będzie sesja „Kierunek: Mars”, podczas której Pani Zara Hodgson z National Nuclear Laboratory w Wielkiej Brytanii opowie o możliwościach zastosowania energii jądrowej w rakietach kosmicznych. Z kolei Pan dr n. med. Ulrich Straube, ekspert medycyny kosmicznej z Europejskiej Agencji Kosmicznej, przedstawi metody ochrony przed promieniowaniem jonizującym na statkach kosmicznych, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz o potencjalnych trudnościach w podróży i pobycie na Marsie.

Wysoki poziom merytoryczny zapewnią również polscy wykładowcy. W sesji technicznej wystąpią:

  • dr Józef Sobolewski - Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii przedstawi on obecny stan i perspektywy Programu Polskiej Energetyki Jądrowej;
  • Krzysztof Sadłowski, prezes PGE EJ1, który omówi prace w zakresie badań lokalizacyjnych i przygotowanie przetargu na pierwszą elektrownię jądrową;
  • Zbigniew Uszyński z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. przedstawi natomiast zagadnienie integracji elektrowni jądrowej w polskim systemie elektroenergetycznym.

W tym roku przypada 150. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Z tej okazji Prof. Andrzej K. Wróblewski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, autor słynnej książki „Historia Fizyki”, opowie o fenomenie i znaczeniu naszej noblistki.

Ekspertami Narodowego Centrum Badań Jądrowych będą prof. Grzegorz Wrochna, który przedstawi rolę reaktorów wysokotemperaturowych w strategii rozwoju energii jądrowej w Polsce oraz prof. NCBJ dr inż. Andrzej Strupczewski, który omówi problemy przerobu wypalonego paliwa i sprawy ekonomiki energetyki jądrowej na tle morskich farm wiatrowych.

Pani Aneta Korczyc z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych omówi bezpieczeństwa wokół lokalizacji planowanego centralnego składowiska odpadów radioaktywnych o średniej i niskiej aktywności.

IX Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej kierowana jest do nauczycieli i studentów, pracowników administracji i urzędów publicznej, samorządów lokalnych, służb mundurowych, inwestora elektrowni jądrowej, przedsiębiorstw, uczelni oraz instytutów zaangażowanych w program budowy elektrowni jądrowej w Polsce, a także wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką.

W czasie czterech dni trwania Szkoły dwudniowe wykłady będą przedstawione dla wszystkich uczestników, a ponadto zorganizowane zostaną warsztaty w dwóch turach, każda po dwie grupy, które odbędą się Ośrodku Jądrowym w Świerku – w reaktorze badawczym MARIA, w laboratoriach badawczych Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, a także w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie.

Ponadto w dniu 17 listopada odbędzie się spotkanie techniczne w programie VISE (Visegrad Initiative for Nuclear Cooperation). Wykłady będą miałyspecjalistyczny charakter i omawiać będą problematykę rozwoju reaktorów wysokotemperaturowych. Warsztat prowadzony będzie tylko w języku angielskim, bez tłumaczenia symultanicznego.

Część wykładowa Szkoły organizowana jest przez Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych i odbędzie się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego.

Partnerami Narodowego Centrum Badań Jądrowych podczas tegorocznej edycji Szkoły są China General Nuclear Corporation, EDF, General Electric Hitachi, IRtech, Korea Hydro & Nuclear Power, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., SNC-Lavalin, URENCO oraz Westinghouse. Dzięki temu wsparciu możliwe jest także zorganizowanie dwóch dni warsztatów w Świerku oraz w Różanie.

Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej to jeden z kompleksowych elementów edukacyjnych działań Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Ministerstwa Energii mających na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zagadnień związanych z budową i eksploatacją elektrowni jądrowych w Polsce i na świecie, jak również z wpływem ich eksploatacji na gospodarkę i środowisko.

Zapraszamy do udziału w Szkole. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej broszurze oraz na stronie internetowej: www.szkola-ej.pl. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną.