News Date

W dniu 22 lutego 2023 dwaj laureaci Nagrody Nobla z dziedziny fizyki, Prof. Barry C. Barish oraz Prof. Arthur B. McDonald, wygłoszą w Warszawie wykłady publiczne. Organizatorem spotkania jest Międzynarodowa Agenda Badawcza AstroCeNT prowadzona przez polskiego fizyka prof. Leszka Roszkowskiego. Partnerami wydarzenia są Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Polskie Towarzystwo Fizyczne oraz Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Patronat honorowy został przyznany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Data i miejsce:
22 lutego 2023, godz. 13:00–15:00
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,
Warszawa, ul. Rektorska 4, sala 01.01

Fale grawitacyjne to przemieszczające się z prędkością światła niezwykle małe deformacje czasoprzestrzeni, których istnienie przewidział Albert Einstein tworząc ogólną teorię względności. Fale te zostały po raz pierwszy zaobserwowane w 2015 roku w ramach międzynarodowego projektu LIGO (the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory). Za decydujący wkład w detektor LIGO i obserwację fal grawitacyjnych Rainer Weiss, Kip S Thorne oraz Barry C. Barish otrzymali w 2017 roku Nagrody Nobla z dziedziny fizyki.

Neutrina to niezwykle lekkie cząstki elementarne, których istnienie zostało potwierdzone w roku 1956. Na przełomie XX i XXI wieku Takaaki Kajita udowodnił, że neutrina z atmosfery zmieniają stany (tzw. stany zapachowe) w drodze do detektora Super-Kamiokande w Japonii. Tymczasem grupa badawcza w Kanadzie kierowana przez Arthura B. McDonalda wykazała, że neutrina ze Słońca nie znikają w drodze na Ziemię, tylko przed dotarciem do Obserwatorium Sudbury Neutrino w Kanadzie również zmieniają swój „zapach”. Za odkrycie oscylacji neutrin, które pokazuje, że neutrina mają masę, Takaaki Kajita oraz Arthur B. McDonald zostali uhonorowani Nagrodą Nobla z dziedziny fizyki w 2015 roku.

Więcej informacji oraz link do formularza rejestracji na wydarzenie można znaleźć na stronie AstroCeNT.

Informacje o AstroCeNT
Międzynarodowa Agenda Badawcza „AstroCeNT — Centrum naukowo-technologiczne astrofizyki cząstek”, zwane również AstroCeNT jest projektem realizowanym w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. AstroCeNT działa od 1 lipca 2018 roku jako autonomiczny zakład kierowany przez prof. dr hab. Leszka Roszkowskiego w ramach struktur organizacyjnych Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, który jest wiodącym polskim instytutem naukowym w zakresie astronomii. AstroCeNT zrzesza naukowców z obszarów astrofizyki, fizyki, elektroniki, programowania i komputerów kwantowych. Pracownicy AstroCeNT zaangażowani są w przełomowe badania teoretyczne i doświadczalne otaczającego nas wszechświata i materii, w tym również w poszukiwania ciemnej materii we Wszechświecie oraz badania fal grawitacyjnych i detekcji neutrin, za które przyznano Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2015 i 2017 roku.

Dane kontaktowe
Prof. Leszek Roszkowski
Kierownik Projektu AstroCeNT
Tel. +48 22 120 18 28
astrocent.head@gmail.com

Dr Marta Borowiec
Dyrektor ds. organizacji działalności naukowej projektu AstroCeNT
Tel. +48 22 120 18 29
mborowiec@camk.edu.pl