News Date

Narodowe Centrum Badań Jądrowych podpisało umowę o współpracy z Klastem Zgorzeleckim (ZKlaster). Celem współdziałania ma być opracowanie nowych modeli biznesowych wykorzystujących elastyczność klastra energii, a także implementacja i rozwój inteligentnego systemu sterowania Chronos stworzonego i rozwijanego w Interdyscyplinarnym Zakładzie Analiz Energetycznych IDEA w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (www.idea.edu.pl).

Obecnie w Polsce działa ok. 120 klastrów energii. Jednym z celów ich działania jest dążenie do zbilansowania lokalnego zapotrzebowania na energię elektryczną w oparciu o lokalne źródła wytwarzania i magazynowania. Dzięki temu ogranicza się straty związane z przesyłem i dystrybucją, koszty rozwoju infrastruktury np. koszty modernizacji stacji transformatorowych, zwiększa się lokalnie bezpieczeństwo energetyczne i stymuluje lokalny przemysł.

W ramach współpracy NCBJ z ZKlaster wykonana będzie analiza ekonomiczna metod grafikowania źródeł elastyczności - odbiorców, których potrzeby można świadomie kształtować i dostawców, u których można zmieniać poziom wykorzystania zainstalowanej mocy - oraz magazynów energii. Będzie też wykonywana analiza udziału podmiotów w rynkach energii, optymalizacji mocy przyłączeniowej i innych elementów istotnych dla schematów sterowania. Wynikiem współpracy - poza oczywistymi oszczędnościami dla zgorzeleckich odbiorców - będzie rozwój Systemu Chronos, który umożliwia Klastrom Energii optymalne ekonomicznie wykorzystanie posiadanych źródeł energii i posiadanej elastyczności w oparciu o algorytmy predykcyjne działające i komunikujące się z infrastrukturą klastra z wyprzedzeniem dobowym oraz w czasie rzeczywistym. Twórcy systemu wskazują na potencjalne duże oszczędności jakie można uzyskać dzięki jego wykorzystaniu i zabiegają o wprowadzenie go do powszechnego użytku przez inne zainteresowane podmioty.

Podpisana 1 kwietnia 2021 r. umowa przewiduje, że współpraca będzie trwała przez 14 miesięcy. Pierwszy etap prac wykonywany jest w ramach projektu NCBiR Gospostrateg KlastER, w którym partnerami oprócz NCBJ są także Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz AGH.

 

Zdjęcie transformatora