News Date

17 października odbyła się uroczystość z okazji czterdziestolecia PAA. Dyrektor NCBJ skierował do Prezesa PAA list gratulacyjny z okazji rocznicy. Podczas uroczystości nasz instytut został nagrodzony medalem okolicznościowym, a profesor Krzysztof Kurek otrzymał z rąk pani minister Anny Moskwy odznakę honorową "Zasłużony dla Energetyki".

 

 

Informacja na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska


 

List gratulacyjny profesora Krzysztofa Kurka:

Otwock, 18 października 2022 r.

Pan dr Łukasz Młynarkiewicz
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Szanowny Panie Prezesie!

Z okazji czterdziestolecia działalności Państwowej Agencji Atomistyki chciałbym przekazać wyrazy uznania dla kierowanej przez Pana instytucji i jej całego personelu. Nikt tak dobrze jak my nie rozumie jak istotna jest Państwa działalność dla zapewnienia bezpieczeństwa radiacyjnego i jądrowego naszego kraju, oraz dla prawidłowego funkcjonowania obiektów jądrowych. Nie do przecenienia jest też Państwa rola w zakresie monitorowania sytuacji międzynarodowej i informowania o niej polskich władz państwowych i obywateli. Sytuacja w Ukrainie pokazuje jak ważne jest to zadanie.

Planowany rozwój polskiej energetyki jądrowej stawia przed Państwem kolejne wyzwania na zupełnie nowym poziomie. Jestem przekonany, że i w tej roli odnajdą się Państwo znakomicie, co już się dzieje na etapie przygotowań do uruchomienia całego wielkiego programu.

Życzę Panu i całemu zespołowi współpracowników wiele satysfakcji z dobrze wykonywanych zadań codziennych oraz jak najmniejszej liczby zdarzeń niecodziennych.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek
dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Medal 40 lat PAA
Minister Anna Moskwa wręcza odznaczenie profesorowi Krzysztofowi Kurkowi