News Date

Po raz pierwszy granty NCN Miniatura w dziedzinie Nauk o Życiu trafią do naukowczyń z NCBJ. Zdobywczynie grantów, dr Kamila Maliszewska-Olejniczak i dr Karolina Wójciuk, pracują w Departamencie Eksploatacji Obiektów Jądrowych, a ich projekty powiązane są z badaniami na potrzeby terapii borowo-neutronowej (BNCT).

Projekt badawczy pani dr Maliszewskiej-Olejniczak zatytułowany jest "Badanie efektów biologicznych na poziomie komórki przy terapii BNCT z wykorzystaniem wiązki neutronów dla wybranej linii nowotworowej w reaktorze badawczym Maria". Autorka kieruje Działem Badań Biomedycznych H2. Pani dr Wójciuk zatrudniona jest w Dziale Radiochemii Zakładu Badań Reaktorowych i będzie badała "Zastosowanie związków polikrystalicznych boru w kontekście badań biologicznych w metodzie BNCT". Badania na rzecz terapii BNCT są stosunkowo nowym kierunkiem rozwijanym w NCBJ. Na ich potrzeby będzie wykorzystywany kanał poziomy H2 wyprowadzający neutrony do pomieszczenia badawczego oraz powstająca dodatkowa infrastruktura. W konkursie Miniatura Narodowego Centrum Nauki przyznawane są granty na pojedyncze działania naukowe, a ich wysokość nie przekracza kwoty 50000 zł.

logo NCN