News Date

29 maja odwiedził Świerk pan William D. Magwood IV, Dyrektor Generalny Agencji Energii Jądrowej OECD wraz z twarzysząca mu delegacją. Spotkaniu w NCBJ przewodniczył pan Andrzej Piotrowski, doradca ministra energii, a udział wzięli także profesor Andrzej Chmielewski, dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) oraz gospodarze - kierownictwo NCBJ z dyrektorem, profesorem Krzysztofem Kurkiem. Przezentacje i rozmowy koncentrowały się wokół perspektyw wykorzystania energii jądrowej w Polsce, ważny jednak był także aspekt międzynarodowy. Prof. Grzegorz Wrochna, pełnomocnik dyrektora NCBJ, przedstawił prezentację na temat prac nad wykorzystaniem wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych (HTR) na potrzeby gospodarki, a przede wszystkim na potrzeby przemysłu chemicznego. Pan dyrektor Magwood z dużym zainteresowaniem przyjął zaprezentowane informacje. W dyskusji plenarnej i kuluarowej podkreślał międzynarodowe znaczenie rozwoju technologii HTR. Projekt budzi duże nadzieje. Badaniami i nowymi technologiami są zainteresowane kluczowe podmioty gospodarcze, a w zaplanowanej jesienią w Warszawie wielkiej konferencji międzynarodowej organizowanej przez prof. Wrochnę weźmie udział kilkuset delegatów ze wszystkich kontynentów. Z kolei prof. Chmielewski w swoim referacie zwracał uwagę m.in. na znaczenie współpracy IChTJ w ramach projeków europejskich i w ramach współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA). Przypomniał, że spośród 167 krajów członkowskich IAEA, tylko jedna piąta posiada reaktory energetyczne, podczas gdy niemal wszystkie korzystają z technologii jądrowych w medycynie i przemyśle.

Zwieńczeniem spotkania była wizyta gości w reaktorze badawczym Maria i w działającym w NCBJ Ośrodku Radioizotopów POLATOM.

Pan William D. Magwood IV kieruje Agencją Energii Jądrowej (NEA) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) od 2014 roku. Wcześniej pracował jako doradca Prezydenta USA, Senatu USA, NRC (Komisji Regulacji Jądrowych) oraz jako Dyrektor Energii Jądrowej w Departamencie Energii USA. Panu Magwoodowi towarzyszyły w Świerku pani Daniela Lulache (Head of policy and coordination of NEA) i pani Giovanna Piccarreta (doradca ds. międzynarodowych NEA).