News Date

Przygotowany w NCBJ projekt utworzenia Centrum Doskonałości nowych materiałów NOMATEN uzyska finansowanie z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – przewiduje umowa podpisana 6 września w Warszawie. Zgodnie z zasadami konkursu MAB PLUS, wniosek konkursowy złożyło do FNP dwóch naukowych liderów projektu: prof. Sergio Bertolucci i dr hab. Paweł Sobkowicz. Konkurs był adresowany do beneficjentów programu Teaming, prowadzonego przez Komisję Europejską.

Prof. Sergio Bertolucci, były Dyrektor Badań w CERN, pełniący funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Naukowego projektu NOMATEN i dr hab. Paweł Sobkowicz, pełniący funkcję Pierwszego Kierownika Projektu i Dyrektora ds. Organizacji Działalności Naukowej zorganizują w NCBJ Centrum Doskonałości badające nowe materiały przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach. Projekt Centrum pod nazwą NOMATEN został w ubiegłym roku zwycięzcą pierwszego etapu europejskiego konkursu Teaming for Excellence, zyskując środki na przygotowanie merytoryczne i biznesowe wniosku rozpatrywanego w drugim etapie. Warunkiem formalnym ostatecznego zakwalifikowania projektu do realizacji jest zagwarantowanie jego współfinansowania ze środków krajowych. W tym celu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zorganizowała konkurs Międzynarodowa Agenda Badawcza PLUS dla beneficjentów pierwszego etapu konkursu Teaming for Excellence. Projekt NOMATEN przygotowany w NCBJ z udziałem partnerów międzynarodowych: francuskiej organizacji badawczej CEA (Commissariat à l'energie atomique et aux énergies alternatives) i fińskiej firmy VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) specjalizującej się w pracach B+R, został w procedurze konkursowej MAB PLUS zakwalifikowany do finansowania ze środków FNP. 6 września prezes FNP, prof. Maciej Żylicz oraz dyrektor NCBJ, prof. Krzysztof Kurek i przedstawiciel liderów projektu, dr hab. Paweł Sobkowicz podpisali w Warszawie stosowną umowę. Fundacja wyłoży na utworzenie i działalność Centrum ponad 44 mln zł pod warunkiem, że w pierwszym etapie realizacji trwającym 18 miesięcy i finansowanym kwotą 1,5 mln zł wnioskodawcy przedstawią zaakceptowaną przez FNP kandydaturę dyrektora Centrum. Osoba ta musi być naukowcem o światowej renomie posiadającym jednocześnie doświadczenie w zakresie kierowania zespołami badawczymi. Wymagania stawiane przez Fundację są rzeczywiście wysokie, ale jest to zrozumiałe, skoro organizowana jednostka badawcza ma się stać liderem europejskich badań w swojej dziedzinie.

Szersza informacja o projekcie NOMATEN i jego zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu Teaming for Excellence znajduje się w komunikacie NCBJ z dn. 8.09.2017 r. oraz na stronach projektu.