News Date

4 października zainaugurowano w Świerku studia doktoranckie w ramach projektu RadFarm - Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej. 17 słuchaczy będzie uczęszczało na zajęcia i prowadziło własne badania w czterech współpracujących jednostkach naukowych. Studia są dofinansowane z programu POWER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Otwierając uroczystość inauguracji prof. Renata Mikołajczak (NCBJ - OR POLATOM) podkreśliła znaczenie tego nowego kierunku kształcenia dla rozwoju medycyny nuklearnej i radiofarmacji. Prof. Ewa Rondio, zastępca Dyrektora NCBJ d/s naukowych, w swoim wystąpieniu na uroczystości wyraziła oczekiwanie, że studenci rozpoczynający naukę wkrótce będą mogli zasilić kadrę budowanego właśnie laboratorium CERAD. Program studiów RadFarm może ich do tego znakomicie przygotować. Nowe nowoczesne laboratorium dysponujące narzędziami do produkcji radioizotopów takimi jak cyklotron i rektor jądrowy, oraz kompleksem specjalistycznych pracowni badawczych wspieranym potencjałem obliczeniowym centrum superkomputerowego w Świerku stworzy im możliwość rozwoju naukowego na najwyższym światowym poziomie.

W drugiej części uroczystości studenci odebrali swoje indeksy, a ci z nich, których macierzystą jednostką w trakcie studiów będzie NCBJ, złożyli uroczyste ślubowanie.

Inaugurację zakończył pierwszy wykład wygłoszony przez prof. Leszka Królickiego (Warszawski Uniwersytet Medyczny) zatytułowany "Dlaczego jesteśmy".

Studia RadFarm zostały zorganizowane dzięki wygraniu przez wnioskodawców - konsorcjum NCBJ, Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, Wydziału Chemii UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - konkursu POWER, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W opisie studiów wnioskodawcy napisali m.in.: "Nowoczesna medycyna nuklearna sięga coraz śmielej do nowych radiofarmaceutyków, nacelowanych na diagnostykę i terapię nowotworów, a także innych schorzeń występujących powszechnie w społeczeństwie. Połączenie technik radioizotopowych z molekularnymi markerami stanu chorobowego umożliwia wcześniejsze wykrywanie schorzeń i wdrożenie odpowiednich procedur terapeutycznych, w tym nowoczesnych radiofarmaceutyków receptorowych. Rozwinięcie tej innowacyjnej dziedziny badań jest w Polsce koniecznością."

Inauguracja studiów RadFarm (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Inauguracja studiów RadFarm - wystąpienie prof. Ewy Rondio (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Inauguracja studiów RadFarm - wystąpienie prof. Renaty Mikołajczak (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)
Inauguracja studiów RadFarm - wystąpienie prof. Leszka Królickiego (foto: Marcin Jakubowski / NCBJ)