News Date

W dniach 15-16 listopada 2017 r. odbyła się kolejna, już dziewiąta edycja Międzynarodowej Szkoły Energetyki Jądrowej, w której uczestniczyło około 200 słuchaczy z różnych rejonów i organizacji w Polsce oraz grono 24 wybitnych specjalistów z kilkunastu krajów, wysoko cenionych każdy w swojej dziedzinie działalności, którzy przedstawili referaty na tematy najbardziej obecnie istotne dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Szkoła została zorganizowana wspólnie przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) i Departament Energii Jądrowej (DEJ) Ministerstwa Energii, przy współudziale Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP) i Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Sprawozdanie podsumowujące Szkołę przygotował prof. Andrzej Strupczewski.