News Date

Dziś w Krakowie zaprezentowano J-PET – pozytonowy tomograf emisyjny zaprojektowany i wykonany w Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Innowacyjne urządzenie różni się znacząco od tradycyjnych tomografów PET. Użycie detektorów polimerowych, które są kilkudziesięciokrotnie tańsze niż tradycyjnie używane detektory nieorganiczne, w połączeniu z w pełni cyfrową elektroniką pozwalają na stworzenie modularnego i kompaktowego tomografu. Unikalny sposób zbierania informacji o miejscu koincydencji w oparciu o dokładny czas rejestracji fotonów emitowanych z ciała pacjenta, pozwala na wykorzystanie zupełnie nowych metod obrazowania pacjenta opartych na rozpadach wielofotonowych, które nie były dotychczas nigdzie wykorzystywane.

Po latach prac możemy mówić o wielkim sukcesie całego zespołu inżynierów, lekarzy i naukowców. Wśród nich znaleźli się również pracownicy Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

„Centrum Informatyczne Świerk opracowało oprogramowanie do analizy i symulacji danych dedykowane J-PET” – wyjaśnia profesor Wojciech Wiślicki, dyrektor Departamentu Badań Układów Złożonych NCBJ. „Symulacje pozwoliły na ocenę urządzenia zgodnie ze standardami NEMA (National Electrical Manufacturers Association – NEMA) dla urządzeń diagnostycznych”.

„Nasz zespół opracował również metody rekonstrukcji sygnałów w systemie akwizycji danych oraz rekonstrukcji obrazu ciała pacjenta” – dodaje dr inż. Wojciech Krzemień. „Rekonstrukcja wykonywana jest trzema sposobami dzięki czemu uzyskuje się rozdzielczość obrazu lepszą niż 1 cm”.

Więcej o projekcie na stronie UJ: http://koza.if.uj.edu.pl/pet/

Wizualizacja modelu numerycznego detektora J-PET (NCBJ)