News Date

VIII Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej
VIII Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

VIII Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej jest kierowana do nauczycieli i studentów, pracowników administracji i urzędów publicznych, samorządów lokalnych, służb mundurowych, inwestora elektrowni jądrowej, przedsiębiorstw, uczelni oraz instytutów zaangażowanych w program budowy elektrowni jądrowej w Polsce, a także wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Tegoroczna Szkoła będzie poświęcona zagadnieniom:

 • renesansu energetyki jądrowej,
 • wpływu małych dawek promieniowania na zdrowie,
 • postępowania z odpadami promieniotwórczymi,
 • medycyny nuklearnej
 • wdrażania energetyki jądrowej na przykładzie Wielkiej Brytanii.

Przedstawione powyżej tematy będą prezentowane głównie w języku angielskim, ale z zapewnieniem kompetentnego tłumaczenia symultanicznego na język polski.

Nowością będzie wstępna sesja w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), poświęcona wykładom i ćwiczeniom w zakresie promieniowania jonizującego i ochrony radiologicznej. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, wprowadzamy obok warsztatów w NCBJ, Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych i Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych, również sesje treningowe w części wykładowej. W tym roku będą one dotyczyły procesu wyboru i oceny lokalizacji dla elektrowni jądrowych oraz problematyki przetwarzania i składowania nisko i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych. Komitet Organizacyjny informuje, że są jeszcze wolne miejsca na tegoroczną edycję Szkoły odbywającą się w dniach 26–30 października br.

 • Na część główną – wykłady – pozostało 80 miejsc.
 • Są również miejsa na dodatkowe warsztaty:
  • Przedszkole Energetyki Jądrowej – 12 miejsc,
  • Warsztaty w NCBJ i ZUOP w Świerku we wtorek – 35 miejsc,
  • Warsztaty w NCBJ i ZUOP w Świerku w piątek – 24 miejsca,
  • Warsztaty w KSOP w Różanie we wtorek – 26 miejsc,
  • Warsztaty w KSOP w Różanie w piątek – 28 miejsc.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem powinny jak najszybciej zarejestrować się poprzez formularz na stronie internetowej www. szkola-ej. pl.

Przy zgłoszeniu grupowym organizatorzy oferują zniżki.

VIII Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej