News Date

Jednym z elementów uroczystych obchodów jubileuszu 60-lecia Narodowego Centrum Badań Jądrowych będzie okolicznościowe sympozjum, które odbędzie się w poniedziałek, 15 czerwca 2015 r., w sali konferencyjnej budynku Parku Naukowo – Technologicznego w Świerku.

Sympozjum będzie zarówno okazją do zapoznania się z niezwykle bogatą historią naszego instytutu, jak i szansą bliższego przyjrzenia najciekawszym obecnie realizowanym zadaniom oraz projektom.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w sympozjum. Wszyscy chętni pracownicy mogą również zgłosić swoje prace do udziału w sesji plakatowej. Informacje odnośnie chęci udziału w sympozjum oraz planowanych prezentacji plakatów prosimy zgłaszać do kierowników zakładów.

 

Szczegółowy program jubileuszowego sympozjum Narodowego Centrum Badań Jądrowych:

8.15-8.30 przygotowanie sesji plakatowej, plakaty dostępne podczas przerw

8.30 - 8.45 otwarcie Sympozjum, powitanie gości

sesja historyczna - prowadzenie prof. Ludwik Dobrzyński

8.45 - 9.15 - prof. Andrzej Czachor:  

"60 lat warszawskiej atomistyki – meandry rozwoju"

9.20 - 10.05 - dr Piotr Strzałkowski:

"Instytut Badan Jądrowych 1955-2015. Historia polityczna - subiektywna próba przedstawienia"

10.10 - przerwa na kawę, sesja plakatowa

sesja przegląd sytuacji dziś (część I)

10.45 - 11.20  DEJ   - 30 min + 5 min dyskusji

Maciej Lipka : "MARIA-kolejne 10 lat";

"Wybrane analizy bezpieczeństwa"

 

11.25 - 12.00  DFM - 30 min + 5 min dyskusji

Cezary Pochrybniak - "Departament Fizyki Materiałów: stan obecny i perspektywy po projekcie 4Laby"

12.05 - 12.40 DTJ - 30 min + 5 min dyskusji

Sławomir Wronka: "Najnowsze osiągnięcia DATJ w zakresie wykorzystania technik detekcyjnych i akceleratorowych".

12.45 przerwa na lunch, sesja plakatowa

sesja przegląd sytuacji dziś (część II)

13.45 - 14.30 DBP - 40 min + 5 min dyskusji

Michał Kowal - "Teoria spotyka eksperyment"

Piotr Zalewski - "Fizyka cząstek i astrofizyka w DBP NCBJ"

14.30 - 15.05  Polatom - 30 min + 5 min dyskusji

Ryszard Broda  - „EURAMET jako element struktury organizacyjnej Metrologii w ramach Konwencji Metrycznej”

sesja podsumowująca

15.10 - 15.25 wręczenie dyplomów za prace wyrożnione w 2014 roku

15.25 - 15.55 Grzegorz Wrochna - "Spojrzenie w przyszłość"

16.00 zakończenie sympozjum

Jubileuszowe sympozjum Narodowego Centrum Badań Jądrowych