News Date

Rada Naukowa NCBJ zatwierdziła kandydata na nowego dyrektora

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Naukową Narodowego Centrum Badań Jądrowych do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej i dokonaniu oceny końcowej przedstawia Panu Ministrowi Gospodarki kandydaturę
Pana dr. hab. inż. Krzysztofa Kurka
na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku-Świerku.

Pod tekstem uchwały podpisy złożyli przewodniczący oraz wszyscy członkowie Komisji.

 

Rada Naukowa NCBJ zatwierdziła kandydata na nowego dyrektora