News Date

Zgodnie z ogłoszonymi w październiku br. rekomendacjami Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, NCBJ otrzymał w tym tygodniu decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu nam kategorii A+. Ocenie podlegało ok. 1000 podmiotów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Najwyższą kategorię uzyskało tylko 47 z nich, w tym jedynie 4 instytuty naukowo-badawcze. Znaleźlismy się w tym elitarnym gronie!