News Date

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej OMARR W dniach 10–14 października 2022 roku międzynarodowe grono specjalistów MAEA ramach misji OMARR (ang. Operation and Maintenance Assessment for Research Reactors) dokonało przeglądu mającego na celu zwiększenie efektywności programu pracy i utrzymania w ruchu reaktora MARIA.

Misja skupiona była na obszarach dotyczących zintegrowanego programu zarządzania oraz systemu zapewnienia jakości, weryfikacji procesów technologicznych oraz programu zarządzania procesami starzenia. Na bazie informacji uzyskanych podczas rewizji tychże obszarów opracowano szczegółowy raport identyfikujący rekomendacje, sugestie, ale również dobre praktyki eksploatacji reaktora MARIA. Pozwoli to na zwiększenie efektywności i dostępności reaktora MARIA zarówno w obszarze produkcji radiofarmaceutyków wykorzystywanych w terapii pacjentów onkologicznych, jak i zastosowań powstających w niej neutronów dla polskiej i światowej nauki.

To kolejna z misji MAEA w reaktorze MARIA. W roku 2017 odwiedziła ją misja INSARR (ang. Integrated Safety Assessment of Research Reactors), która pozwoliła jeszcze bardziej usprawnić bezpieczeństwo jej pracy. Planowane jest także zaproszenie misji IRRUR (ang. Integrated Research Reactor Utilization Review), która pomaga opracować i ocenia zintegrowane plany wykorzystania reaktorów badawczych. Przeprowadzane podczas wszystkich tych misji analizy pomagają jeszcze efektywniej eksploatować reaktor.

MARIA jest jedynym polskim reaktorem badawczym, wykorzystywanym do produkcji radiofarmaceutyków i do zastosowań naukowych. Tydzień jej pracy pozwala zaopatrzyć w środki do diagnostyki i terapii 100 000 pacjentów. Reaktora MARIA, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków na eksploatację i modernizacje, może pracować co najmniej kolejne 30 lat.

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej OMARR