News Date

Profesor Jerzy Kowalski-Glikman z Zakładu Fizyki Teoretycznej NCBJ wraz z trzema współautorami został w tym roku laureatem drugiej nagrody za Eseje o Grawitacji. Konkurs organizowany jest od 1949 roku przez Gravity Research Foundation. Nagrodzona praca nosi tytuł „Fenomenologia kwantowej grawitacji w podczerwieni”.

Autorzy tak streszczają swój artykuł:

„Efekty grawitacji kwantowej są tradycyjnie związane z krótkimi odległościami i wysokimi energiami. W tym eseju argumentujemy, że – co być może zaskakujące - grawitacja kwantowa może mieć ważne konsekwencje dla fenomenologii w podczerwieni. Koncentrujemy naszą dyskusję wokół koncepcji grawitacji kwantowej obejmującej pojęcie kwantowej czasoprzestrzeni, która pojawia się w teorii metastrun. Teoria ta umożliwia opis ewolucji kosmologicznego Wszechświata, w którym dualne stopnie swobody strun odprzęgają się wraz ze starzeniem się Wszechświata. Co ważne, taka implementacja kwantowej grawitacji pozwala na włączenie podstawowej skali długości bez wprowadzania łamania symetrii Lorentza na poziomie fundamentalnym.”

Konkludując naukowcy wskazują, że opisany przez nich mechanizm może stanowić całkowicie nowe źródło ciemnej materii / energii. Najprostszymi konsekwencjami obserwacyjnymi zaproponowanego scenariusza mogą być niewielkie modyfikacje ewolucji Wszechświata związane z efektami w podczerwieni.

Gravity Research Foundation to organizacja założona w 1949 roku przez biznesmena Rogera Babsona. Organizuje ona coroczny konkurs, w którym nagradzane są eseje naukowców na tematy związane z grawitacją. Jego laureatami zostało między innymi kilku noblistów w dziedzinie fizyki oraz Stephen Hawking. Nagrodzone w 2021 r. prace zostaną opublikowane w specjalnym październikowym numerze International Journal of Modern Physics D (IJMPD).

Profesor doktor habilitowany Jerzy Kowalski-Glikman specjalizuje się w kosmologii, metodzie kwantowania, metodzie matematycznej fizyki, teorii grawitacji. Pracę w Zakładzie Fizyki Teoretycznej NCBJ łączy z obowiązkami nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Praca „Quantum Gravity Phenomenology in the Infrared„ by Laurent Freidel, Jerzy Kowalski-Glikman, Robert G. Leigh, and Djordje Minic jest dostępna online: https://static1.squarespace.com/static/5852e579be659442a01f27b8/t/609d5….