News Date

Narodowe Centrum Badań Jądrowych było organizatorem prestiżowej konferencji międzynarodowej ERMSAR2017, której obrady zakończyły się w Warszawie. Ponad 160 ekspertów z całego świata dyskutowało nad tym jak zapewnić bezpieczeństwo elektrowni jądrowych nawet w wypadku najmniej prawdopodobnych awarii.

W warszawskim hotelu Novotel-Airport zakończyły się obrady międzynarodowej konferencji naukowej “ERMSAR2017 - 8th European Review Meeting on Severe Accident Research”. Konferencja odbywająca się w dniach 16-18 maja br. skupiła naukowców, przedstawicieli przemysłu jądrowego, przedstawicieli dozoru jądrowego oraz organizacji wsparcia technicznego (TSO) z Europy i świata pracujących nad problemami związanymi z zapobieganiem możliwości wystąpienia oraz łagodzeniem skutków ciężkich awarii reaktorów jądrowych. Organizatorem tegorocznej edycji konferencji było Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

“Nasza konferencja była znakomitą okazją do tego, by specjaliści z wielu krajów przedyskutowali istniejące i wypracowali nowe, lepsze metody zapobiegania i zmniejszania skutków ewentualnych awarii jądrowych” - wyjaśnia prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski, kierownik Zakładu Energetyki Jądrowej NCBJ, przewodniczący Komitetu Organizacyj-nego Konferencji. “Uszkodzenie elektrowni w Fukushimie pokazało jeszcze raz, że bezpieczeństwo instalacji jądrowych nie może być traktowane jako zagadnienie lokalne, interesujące jedynie służby i naukowców jednego kraju” – dodaje mgr inż. Maciej Skrzypek (NCBJ), sekretarz Komitetu Organizacyjnego ERMSAR2017. “Od 2011 niesłychanie zintensyfikowała się międzynarodowa współpraca w tej dziedzinie. Uczestniczą w niej też polscy naukowcy. Już dziś wykonujemy zaawansowane analizy na potrzeby reaktorów energetycznych pracujących w innych krajach, mamy dostęp do kodów pozwalających symulować zachowanie reaktorów, zdobywamy cenne doświadczenie. Prestiżowa, cykliczna konferencja zorganizowana w Warszawie była z jednej strony dowodem uznania dla już wypracowanych kompetencji naszych zespołów, a z drugiej strony stworzyła nam możliwości poszerzenia współpracy i pozyskania nowych partnerów.”

Wśród ważnych tematów poruszanych podczas konferencji znajdują się m.in. problemy dotyczące chłodzenia rdzenia reaktora jądrowego podczas awarii, zapobiegania gwałtownemu uwolnieniu wodoru oraz kwestie zabezpieczenia środowiska przed niepożądanymi skutkami w sytuacji awarii jądrowej. W konferencji wzięło udział ponad 160 uczestników z Europy, USA, a także z wykorzystujących energię jądrową krajów azjatyckich: Indii, Japonii, Korei oraz Chin. Wielu z nich było zaskoczonych tak liczną i kompetentną reprezentacją specjalistów, która zawitała do Warszawy. Żywo też komentowali najbardziej interesujące prezentacje. Np. w ocenie Pascala Piluso z CEA (Francja) najciekawszym tematem poruszanym na konferencji było zachowanie się roztopionego rdzenia pod powierzchnią wody. Temat ten jest najnowszą dziedziną, w której nie do końca poznane są mechanizmy wpływające na przebieg zachodzących wówczas procesów. Organizacje bezpieczeństwa jądrowego zgodnie uznają, że jest to temat równie ważny i wymagający dogłębnego zbadania, jak lepiej już zbadane oddziaływanie stopionego rdzenia na beton konstrukcji obudowy. Jednym z projektów badawczych w którym uczestniczą polscy uczeni jest IVMR (In-Vessel Melt Retention) – projekt dotyczący zagadnienia utrzymania stopionego rdzenia wewnątrz zbiornika ciśnieniowego reaktora jądrowego realizowany w ramach programu Horyzont 2020.

Konferencje ERMSAR to inicjatywa Stowarzyszenia Reaktorów Jądrowych II i III Generacji NUGENIA (NUclear GEneration II & III Association) oraz europejskiej sieci doskonałości naukowej SARNET (Severe Accident Research NETwork of Excellence). Polska była po raz pierwszy organizatorem tej rangi konferencji w obszarze badań nad reaktorami jądrowymi. Wiąże się to m.in. z planami wdrażania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) i podkreśla już istniejący dorobek badawczy polskich naukowców – m.in. z NCBJ – w zakresie analiz bezpieczeństwa reaktorów. Dziś, po zakończeniu trzydniowych obrad, uczestnicy konferencji zwiedzają ośrodek jądrowy NCBJ w Świerku.

Konferencja była objęta patronatem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, a jej otwarcia dokonali dr Józef Sobolewski, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii oraz prof. Krzysztof Kurek, Dyrektor NCBJ.

ERMSAR2017: (foto: Michał Spirzewski / NCBJ)
ERMSAR2017: (foto: Michał Spirzewski / NCBJ)
ERMSAR2017: (foto: Michał Spirzewski / NCBJ)
ERMSAR2017: (foto: Michał Spirzewski / NCBJ)
ERMSAR2017: (foto: Michał Spirzewski / NCBJ)
ERMSAR2017: (foto: Michał Spirzewski / NCBJ)
ERMSAR2017: Wizyta w Świerku. (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
ERMSAR2017: Wizyta w Świerku. (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
ERMSAR2017: Wizyta w Świerku. (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
ERMSAR2017: Wizyta w Świerku. (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
ERMSAR2017: Wizyta w Świerku. (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
ERMSAR2017: Wizyta w Świerku. (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)
ERMSAR2017: Wizyta w Świerku. (foto: Marek Pawłowski / NCBJ)