Logo EURAXESS

Narodowe Centrum Badań Jądrowych dołączyło do europejskiej sieci EURAXESS

 

26-03-2024

EURAXESS – Researchers in Motion to europejska inicjatywa, której celem jest pomoc w rozwoju kariery naukowców pragnących prowadzić badania za granicą. Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest jedną z 9 polskich instytucji, które dołączyły w marcu do sieci EURAXESS.

Do europejskiej sieci EURAXESS – Researchers in Motion należy ponad 1500 osób z 650 organizacji w 43 krajach. Niedawno do sieci dołączyło 9 polskich instytucji:

  • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
  • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  • Politechnika Śląska
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
  • Uniwersytet Łódzki
  • Uniwersytet Rzeszowski

EURAXESS Polska będzie wspierać rozwój kariery i mobilność międzynarodową naukowców pragnących prowadzić badania w naszym kraju poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy członkami sieci. Członkowie będą także mogli uczestniczyć w europejskich inicjatywach, projektach i wydarzeniach, jak również nawiązywać kontakty z międzynarodową społecznością pomagającą badaczom. Koordynatorem inicjatywy EURAXESS Polska jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

„EURAXESS to prawdziwe zaplecze dla naszych badaczy, oferujące wsparcie dla liderów, wymianę dobrych praktyk oraz dostęp do szkoleń i aktywności organizowanych przez członków sieci. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać międzynarodową współpracę naukową i promować inicjatywy umiędzynarodowienia nauki polskiej!” – mówi Magdalena Jędrkiewicz, Kierownik Działu HR w NCBJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu w EURAXESS oraz możliwościach rozwoju kariery naukowej, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: https://www.ncbj.gov.pl/praca

Więcej o EURAXESS Polska możesz znaleźć na stronie: https://www.euraxess.pl/pl