News Date

Informujemy, że NCBJ nie ma żadnej informacji na temat rzekomej awarii lub groźby awarii elektrowni jądrowej w Belgii. Według naszej wiedzy sytuacja w EJ Tihange jest znana od dłuższego czasu służbom nadzoru jądrowego – lokalnym i międzynarodowym – i nie znalazły one żadnego powodu, by nakazać nagłe przerwanie pracy elektrowni lub inne tego typu kroki. Informujemy też, że w ostatnim okresie – godzin, dni ani tygodni – urządzenia pomiarowe NCBJ nie wykazały żadnych anomalii w poziomie promieniowania.

Bieżące informacje na temat sytuacji radiacyjnej w Polsce można znaleźć na stronie Państwowej Agencji Atomistyki.

dr Marek Pawłowski
Kierownik Biura Komunikacji i Promocji NCBJ