News Date

Warsztaty „Popularyzacja wiedzy o energetyce jądrowej”, które odbyły się na przełomie marca i kwietnia 2021 r. na Pomorzu i w rejonie Bełchatowa, zorganizowało Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce we współpracy z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowym Centrum Badań Jądrowych i spółką PGE EJ1.

Tematyka warsztatów obejmowała kwestie projektowania, budowy, funkcjonowania i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. Omówione zostały też kwestie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu podczas budowy i eksploatacji przyszłych polskich obiektów jądrowych, w tym potencjalne możliwości rozwoju dla regionu. Poruszano również kwestię wpływu elektrowni jądrowych na kwestię walki ze zmianami klimatu oraz zagadnienia społecznego wymiaru energetyki jądrowej w Polsce, jego przyszłości i możliwych zmian. Projekt ten objął aż 865 uczniów ze szkół średnich na Pomorzu oraz z rejonu Bełchatowa, którzy ocenili warsztaty jako udane aż w 99,42%. Dzięki warsztatom uczniowie poszerzyli wiedzę na temat energetyki jądrowej, której średnia w wyniku warsztatów wzrosła z 2,12 do aż 3,81 punktów w skali od 0 do 5.

Spotkania znacząco przyczyniły się do zwiększenia wiedzy uczniów na temat budowy i funkcjonowania reaktorów jądrowych oraz do obalenia mitów dotyczących ryzyka związanego z ich budową w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Tego typu warsztaty oraz inne działania edukacyjno-popularyzatorskie upowszechniają wiedzę o energetyce jądrowej, rozwiewając mity, a także tłumacząc wady i zalety przyszłych instalacji jądrowych w polskiej energetyce. Tego typu warsztaty pokazały młodym ludziom jaki wpływ na codzienne teraźniejsze i przyszłe życie ma energetyka jądrowa oraz jak może to życie polepszyć.

United Nations Association Poland (Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce) realizuje szereg różnych projektów m.in. działania upowszechniające wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030. Koordynacją warsztatów ze strony UNAP zajmowała się Pani Nela Gawrychowska, Ambasador Zrównoważonego Rozwoju United Nations Association Poland.

NCBJ Dni Otwarte