News Date

W nadchodzącym roku planujemy zaprosić wszystkich chętnych na Dni Otwartych Drzwi w Świerku. Tym razem jednak otworzymy drzwi wirtualnie, dzięki czemu pokażemy więcej, dokładniej i jeszcze szerszemu gronu odbiorców. Rozszerzymy też akcję wypożyczania szkołom detektorów umożliwiających prowadzenie lekcji na temat promieniowania. Oba przedsięwzięcia będą możliwe dzięki środkom MEiN przyznanym NCBJ na przeprowadzenie projektów w ramach konkursu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Detektory DEiS: Cosmic Watch i licznik Geigera-Müllera Pierwszy projekt nosi nazwę „Wirtualne Dni Otwartych Drzwi NCBJ i OJ Świerk”. Zakłada on przygotowanie i publikację 10 filmów, będących wirtualnymi wycieczkami po poszczególnych działach NCBJ i OJ Świerk, prowadzonymi w stylu Dni Otwartych Drzwi. Motywacją dla zaproponowania projektu były właśnie organizowane w poprzednich latach Dni Otwarte w NCBJ, podczas których można było zobaczyć, jak funkcjonują różne zakłady, w tym reaktor badawczy MARIA. Ze względu na obecną sytuację, organizacja takiego wydarzenia jest utrudniona, więc odpowiednią alternatywą wydaje się być przeprowadzenie go w formie wirtualnej.

Drugi projekt realizowany przez DEiS to „Detektory edukacyjne dla szkół”. Obecnie Dział Edukacji umożliwia szkołom wypożyczanie detektorów edukacyjnych (liczniki Geigera-Müllera oraz detektory Cosmic Watch) i przeprowadzanie zajęć z ich użyciem. Projekt zakłada napisanie nowego oprogramowania pozwalającego na odczyt i wizualizację danych z urządzeń przy pomocy komputera, jak również dołączenie do istniejących liczników Geigera-Müllera modułu Bluetooth, dzięki czemu odczyt i analiza danych będą mogły się odbywać przy użyciu np. smartfona. Usprawnienia nie tylko spowodują, że korzystanie z detektorów będzie przystępniejsze, poszerzą również zakres możliwości ich wykorzystania. Uczniowie będą mogli sprawdzać działanie detektora w terenie, bez konieczności zabierania ze sobą laptopów. W połączeniu z planowanymi w ramach projektu zajęciami edukacyjnymi dotyczącymi zasady działania detektorów, pozwoli to uczniom na przykład na obserwację zmian natężenia promieniowania jonizującego w różnych miejscach, czy też na porównanie tych wartości na terenie NCBJ i poza nim.

„Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło konkurs Społeczna Odpowiedzialność Nauki, spośród 2 złożonych przez Dział Edukacji i Szkoleń wniosków, 2 projekty otrzymały finansowanie na łączną kwotę 308 000,00 zł w ramach modułu Popularyzacja nauki i promocja sportu” – opisuje dr Katarzyna Deja, Dyrektor Działu Edukacji i Szkoleń. – „Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu będziemy mieli możliwość nie tylko, przy użyciu innego medium, popularyzować i upowszechniać badania i osiągnięcia naukowe pracowników Narodowego Centrum Badań Jądrowych, ale także realizować jedną z kluczowych misji Działu, popularyzację i edukację społeczeństwa. Otrzymane finansowanie pozwoli nam dotrzeć do społeczności tej części kraju, która oddalona jest od Ośrodka, a nie dysponuje środkami, aby osobiście odwiedzić Instytut”.

Oba projekty zostały już rozpoczęte i będą realizowane przez najbliższe miesiące, począwszy od grudnia 2021 roku (przez 10 miesięcy w przypadku Wirtualnych Dni Otwartych Drzwi i 22 miesiące w przypadku „Detektorów edukacyjnych”). Kwoty otrzymane na projekty to odpowiednio: 198 000 zł i 110 000 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Działu Edukacji i Szkoleń:

https://www.ncbj.gov.pl/deis

Detektory DEiS: Cosmic Watch i licznik Geigera-Müllera